Ai trong cuộc sống này cũng cần một người thầy. Nhưng tìm được đúng người lại không phải điều ai cũng biết. Càng khó hơn khi người thầy đó trở thành người bạn, người anh em. Và Học viện Plato thật may mắn khi có được những người thầy như thế.

20-11 Học viện xin gửi lời chúc các thầy cô một sức khỏe thật dồi dào, một ngọn lửa nhiệt huyết cháy mãi với nghề để có thể nhận rộng kiến thức tới được nhiều người hơn nữa.

BEN91227 BEN91241 BEN91242 BEN91271 BEN91284 BEN91289 BEN91295 BEN91302 BEN91307 BEN91320 BEN91325 BEN91329 BEN91332 BEN91342 BEN91351 BEN91367