Tên tiếng Anh: Branding & Marketing for SMEs in Da Nang

Tên tiếng Việt: Thương hiệu và Marketing cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đà Nẵng

Bền vững là mục tiêu nền tảng lâu dài và quan trọng với bất kỳ thương hiệu dù ở quy mô nào.

Dẫn đầu là kết quả. Bền vững là triết lý. Có bền vững rồi mới có dẫn đầu. Dẫn đầu có thể đến rồi đi. Bền vững sẽ ở lại lâu dài.

Xây dựng thương hiệu theo chuẩn Quốc tế đã được chứng minh và ứng dụng thành công cho các doanh nghiệp. Yếu tố này góp phần mang lại một Thương hiệu mạnh bền vững nhờ cả hai yếu tố: học thuật chuẩn và nhiều trải nghiệm thực tế.

Bên cạnh đó, một chiến lược tốt cần được thực thi tốt. Một kế hoạch Hành động Marketing sắc bén sẽ giúp hiện thực hóa Chiến lược thương hiệu thành Doanh số thực tế và Tài sản thương hiệu. Để làm được điều đó, bất cứ người “trông nom” thương hiệu nào cũng cần 3 yếu tố:

– Phân tích toàn diện để hiểu được thương hiệu đang ở đâu, xác định vấn đề cần giải quyết hay cơ hội phát triển.

– Kết hợp với tầm nhìn đã được vạch ra (trong phần “Xây dựng Thương hiệu bền vững”) để biết thương hiệu muốn đi đến đâu, đảm bảo mục tiêu đặt ra được nhất quán với định vị và chiến lược.

– Những hành động Marketing cần thiết để đạt được những mục tiêu đề ra thông qua 3-cột trụ chính bao gồm Phát triển sản phẩm (Brand Innovation), Truyền thông Thương hiệu (Brand Communication) và Trải nghiệm Thương hiệu (Brand Experience).

Với quan điểm đó, khóa học “Branding & Marketing for SMEs in Da Nang” sẽ mang đến cho bạn những kiến thức, kỹ năng, cảm hứng và kinh nghiệm cần thiết để xây dựng Thương hiệu theo chuẩn Quốc tế đồng thời xây dựng được một kế hoạch hành động Marketing thực tiễn nhất.