Tên khóa học: Business Strategy for Practitioners

Tổng quan về khóa huấn luyện:

  • Các kỹ năng và kinh nghiệm về quản trị chiến lược kinh doanh, với mục đích cụ thể hóa được ý tưởng, định hướng kinh doanh vào thực tế quản lý của toàn bộ doanh nghiệp đang là một nhu cầu cấp thiết, đặc trong bối cảnh môi trường kinh doanh tại Việt Nam đang thay đổi nhanh nhóng, từ sức ép cạnh tranh, hội nhập, từ các cơ hội khởi nghiệp, sáng tạo.
  • Trang bị cho lãnh đạo và các cấp quản lý của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp để truyền tải các ý tưởng thành các chiến lược kinh doanh, các giải pháp quản trị đi kèm bao gồm quản lý kế hoạch ngân sách, kế toán quản trị, và quản lý hiệu quả hoạt động dựa trên các công cụ, kiến thức chuyên nghiệp (bao gồm KPIs/Balance Scorecard, phân tích Canvas, Driver–base management) luôn là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp khởi nghiệp và tăng trưởng hiệu quả, bền vững, nâng cao khả năng cạnh tranh.