Khóa huấn luyện: DIGITAL CONTENT PLANNING FOR BUSINESS

Tên tiếng việt: Xây dựng kế hoạch nội dung số cho doanh nghiệp

Tổng quan về khóa huấn luyện:

Xây dựng & thực thi nội dung số là khóa huấn luyện đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam về nội dung với mục tiêu tạo ra hiệu quả kinh doanh ngay lập tức cho doanh nghiệp và hoàn toàn có thể đo lường cụ thể. Được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tế của giảng viên, đã qua trải nghiệm nhiều năm đối với việc thực hiện nội dung trên các kênh phổ biến như Website, Quảng cáo Google, Quảng cáo Facebook … khóa huấn luyện sẽ giúp bạn nhanh chóng nắm bắt các đặc điểm riêng biệt về nội dung phù hợp các kênh, công cụ quảng cáo cũng như dễ dàng thực hành ngay khi học.