Tên tiếng Anh: INSIGHTS FOR BRANDING AND MARKETING.

Tên tiếng Việt: TỪ THẤU HIỂU KHÁCH HÀNG ĐẾN XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ MARKETING.

Tổng quan khóa huấn luyện: 

  • Bất cứ các hoạt động nào của doanh nghiệp cũng sẽ hướng tới khách hàng cuối cùng của mình. Trong đó việc thấu hiểu khách hàng (insight khách hàng), là vấn đề then chốt quan trọng trước khi ra các quyết định trong kinh doanh.
  • Theo Matt Hopkins, Insight đó là những thông tin hữu ích, khi chúng ta có thể trích xuất thứ gì đó mà có thể dẫn đến lợi thế khi cạnh tranh – thứ gì nó mới lạ và sâu sắc – thì đó là khi chúng ta hiểu được insight. Và đây chính là đích đến cuối cùng của doanh nghiệp, thông tin insight có thể giúp chúng ta hành động (actionable insight).
  • Việc hiểu được những suy nghĩ thầm kín từ khách hàng sẽ giúp cho doanh nghiệp biết rõ hơn khách hàng của mình; trải nghiệm của họ với sản phẩm dịch vụ hiện tại của doanh nghiệp, kỳ vọng của họ. Qua khách hàng doanh nghiệp cũng sẽ hiểu hơn về đối thủ cạnh tranh và các xu hướng thị trường… Từ đó giúp doanh nghiệp đưa ra các chiến lược kinh doanh, chiến lược thương hiệu và truyền thông (định vị thương hiệu, truyền thông thương hiệu, ra các campaigns hiệu quả), chiến lược bán hàng hay chiến lược chăm sóc khách hàng để không chỉ đáp ứng mà còn vượt qua sự mong đợi của khách hàng, tạo nên sự gắn kết giữa khách hàng và thương hiệu.
  • Với cái nhìn đó, khóa huấn luyện Insight for Branding and Marketing – từ Thấu hiểu Khách hàng tới xây dựng thương hiệu và Marketing sẽ trang bị cho doanh nghiệp và Marketers các kiến thức và cách thức tìm kiếm, khám phá Insights khác nhau của khách hàng nhằm phục vụ những mục tiêu thương hiệu và Marketing của doanh nghiệp.