Hoà theo nhịp sống hối hả của xã hội và tốc độ phát triển chóng mặt của các hoạt động kinh doanh, chưa bao giờ nhu cầu về việc lên ý tưởng nhằm giải quyết những vướng mắc thường nhật lại trở nên bức thiết đến như vậy. Cũng song song với đó, chưa bao giờ số lượng các phương pháp tăng cường khả năng sáng tạo lại dễ dàng tiếp cận đến như vậy cho những người thực sự quan tâm đến chúng. Khoá học chuyên sâu này nhằm xem xét một cách tổng quan và hướng dẫn cách thức áp dụng những phương pháp này như là yếu tố cốt lõi cho cách thức Giải quyết Vấn đề Sáng tạo (Creative Problem Solving – CPS). Khoá học cũng bao gồm một buổi về chuyên đề Tư duy Thiết kế, một xu hướng mà nhiều tổ chức ngày nay đã và đang áp dụng thành công nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của họ.