Giám đốc Nhóm Sáng tạo  của Richard Moore Associates

Thy nhận bằng Cử nhân Nghệ thuật chuyên ngành thiết kế đồ hoạ, và bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Truyền thông tại New York. Sau khi tốt nghiệp, Thy làm việc tại Lippincott và một số công ty chuyên về thương hiệu tại New York trước khi về Việt Nam. Một số khách hàng trong các dự án thương hiệu tiêu biểu bao gồm United Airlines, JPMorgan Chase, MasterCard, Hyatt, Walmart, Starbucks, Napas (Công ty CP Thanh Toán Quốc gia), Thaco, Kềm Nghĩa, Vodka Men. Những tác phẩm thiết kế đạt giải thưởng chính là những thiết kế được thực hiện cho BrandingServed, Tạp chí Applied Arts, Tổ chức dành cho Các Nhà thiết kế ấn phẩm xuất bản, Tổ chức dành cho các nhà thiết kế đồ hoạ về môi trường. Thy cũng là thành viên của Viện Nghệ thuật Đồ hoạ Mỹ và Tổ chức  dành cho các Nhà thiết kế  ấn phẩm xuất bản.