Advisory Director – E&Y Vietnam

·    Ông Long hiện đang là Giám Đốc dịch vụ Tư vấn quản trị doanh nghiệp của một trong các tập đoàn Tư vấn, Kiểm toán và Dịch vụ tài chính hàng đầu trên thế giới – Ernst & Young Vietnam Limited

·    Ông Long đã thực hiện nhiều dự án Tư vấn về quản trị kinh doanh, chiến lược và hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp là các Tổng công ty, tập đoàn, và các doanh nghiệp trong các lĩnh vực Viễn thông, Xây dựng, Công nghệ thông tin, Y tế, Giáo dục, Đầu tư tài chính, Logistics;

·     Là giảng viên thỉnh giảng tại Viện Quản trị Kinh doanh, Đại Học Kinh tế quốc dân Hà Nội, và đã tham gia vào hội đồng đánh giá các ý tưởng khởi nghiệp của Chương Trình Đổi Mới Sáng Tạo Việt Nam – Phần Lan;

·     Ông Long đã tốt nghiệp Tiến sỹ kinh tế – Đại học Tổng Hợp Quốc Gia Seoul.