Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Sáng tạo của Richard Moore Associates

Ông Richard Moore là giám đốc sáng tạo với hơn 40 năm kinh nghiệm trong việc đón đầu xu hướng sáng tạo trong truyền thông thương hiệu trên tất cả các loại hình truyền thông. Với tư cách là người đồng sáng lập hãng quảng cáo Muir Cornelius Moore ở New York, ông đã từng phụ trách hàng trăm chương trình truyền thông marketing cho những khách hàng lớn như IBM, AT&T và Citibank. Trong hơn 20 năm qua, với tư cách là người sáng lập công ty Richard Moore Associates ở Việt Nam, ông đã phụ trách mảng truyền thông thương hiệu cho các doanh nghiệp từ Electrolux với chiến dịch Vẫn chạy tốt đến hệ thống nhận diện cho các thương hiệu như VietinBank và VietJet Air. Ông cũng là tác giả của các chuyên đề báo về thương hiệu và ba cuốn sách: Tiếp thị và Thiết kế, 1995; Thương hiệu cho người dẫn đầu, 2003 và Đầu tư vào Hình nh Chiến lược Thương hiệu, 2009 và được chứng nhận có đóng góp lớn cho cộng đồng thiết kế sáng tạo Việt Nam bởi Halography. Trong những năm gần đây, ông đã đồng phát triển một phương thức với 11 thuộc tính nhằm đánh giá và định giá thương hiệu và đã tiến hành khảo sát trên quy mô lớn về những phương pháp nhằm tăng cường khả năng sáng tạo đương đại làm nền tảng cho lớp học của ông ở Học viện Plato.