Bệnh “sáo rỗng” trong định vị thương hiệu

Tháng Hai 29th, 2020|

Một bạn trẻ tuyên bố rằng công ty của mình có định vị thương hiệu là đơn vị "đầu tiên" cung cấp dịch vụ A. Nhưng….