KHÓA HUẤN LUYỆN XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU BỀN VỮNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ (BRANDING)

Học xây dựng thương hiệu bền vững là mục tiêu nền tảng và quan trọng với mọi thương hiệu, dù ở quy mô nào. Phương pháp đào tạo thương hiệu của Plato không dừng lại ở lý thuyết, mà huấn luyện dựa trên thực tiễn ở Việt Nam & trên thế giới.

Có bền vững rồi mới có dẫn đầu. Dẫn đầu có thể đến rồi đi. Bền vững sẽ ở lại lâu dài. Xây dựng thương hiệu theo chuẩn Quốc tế đã được chứng minh và ứng dụng thành công cho các doanh nghiệp đặc thù Việt Nam.

Yếu tố này góp phần mang lại một Thương hiệu mạnh bền vững nhờ cả hai yếu tố: học thuật chuẩn và nhiều trải nghiệm thực tế.

Xây dựng thương hiệu (BRANDING) bền vững là mục tiêu nền tảng lâu dài và quan trọng với mọi thương hiệu, dù ở quy mô nào. Dẫn đầu là kết quả. Bền vững là triết lý.

LỢI ÍCH CỦA KHÓA HUẤN LUYỆN XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

 • Nắm chắc quy trình Xây dựng thương hiệu chuẩn quốc tế.
 • Biết cách sử dụng và phân tích dữ liệu phục vụ riêng cho việc Xây dựng thương hiệu.
 • Kỹ năng phân tích & lựa chọn các điểm Khác biệt cạnh tranh của Thương hiệu.
 • Kỹ năng xây dựng tuyên ngôn Định vị Thương hiệu.
 • Kỹ năng tìm kiếm và phát triển những giá trị cốt lõi về mặt Cảm xúc của Thương hiệu.
 • Hiểu các tiêu chí, biết tự xây dựng hoặc biết đánh giá sự phù hợp của Tên thương hiệu và Slogan.
 • Kỹ năng phát triển Concept sáng tạo cho chiến dịch truyền thông thương hiệu.
 • Kiến thức và kỹ năng xây dựng & quản trị thương hiệu mang tính hệ thống.

NỘI DUNG TỔNG QUAN

Tại sao nhiều thương hiệu thành công và thất bại vì những “tiểu tiết” rất nhỏ liên quan đến tâm lý hành vi của khách hàng.

Những kỹ năng “đọc vị” insight khách hàng sẽ quyết định như thế nào đến cả một chiến dịch truyền thông quảng cáo.

Hiểu đúng khái niệm “khác biệt hoá thương hiệu” vốn bị khá nhiều doanh nghiệp và ngay cả chuyên gia marketing đánh giá sai bản chất.

Trang bị các công cụ cụ thể để xây dựng chiến lược thương hiệu: Point-of-difference (POD), Unique Selling Proposition (USP), Brand Positioning Statement (Tuyên ngôn định vị thương hiệu), Brand Archetype (Hình mẫu thương hiệu) hay Brand Traits (Tính cách thương hiệu).

Trang bị các kỹ thuật và nguyên lý xây dựng Tên, Logo và Slogan cho thương hiệu.

Triển khai xây dựng Ý tưởng lớn truyền thông trên nền tảng Chiến lược định vị thương hiệu.

Các tiêu chí đánh giá hiệu quả truyền thông thương hiệu.

NỘI DUNG TỪNG BUỔI HUẤN LUYỆN

Tổng quan về thương hiệu. Bao gồm các kiến thức nền tảng tổng quát về Thương hiệu
Hiểu đúng về bản chất của Thương hiệu & xây dựng Thương hiệu
Hiểu đúng về bản chất của Chiến lược thương hiệu trong mối quan hệ tương hỗ với Chiến lược Cạnh tranh, chiến lược Kinh doanh và chiến lược Marketing.
Các bước xây dựng thương hiệu theo chuẩn Quốc Tế
Nắm tổng quan về Nhận diện thương hiệu và Truyền thông thương hiệu

Cách tổng hợp rút ra kết luận Insight từ dữ liệu và thông tin về khách hàng
Thấu hiểu bản thân Thương hiệu
Thấu hiểu Đối thủ cạnh tranh
Thấu hiểu Khách hàng
Bài tập mẫu case quốc tế
Bài tập mẫu của giảng viên đã làm cho khách hàng Việt Nam

Các phương pháp tìm và tiêu chí đánh giá như thế nào là một Point-of-difference (Điểm khác biệt thương hiệu).
Hiểu và cách xây dựng một chiến lược Định vị thương hiệu theo đúng chuẩn Quốc tế
Viết tuyên ngôn Định vị thương hiệu bao gồm những thành tố và tiêu chí gì
Bài tập thực hành của học viên
Bài tập mẫu của giảng viên đã làm cho khách hàng Việt Nam và khách hàng Quốc tế

Phương pháp luận về Hình mẫu thương hiệu và Tính cách thương hiệu
Bài tập thực hành của học viên
Bài tập mẫu của giảng viên đã làm cho khách hàng Việt Nam và khách hàng Quốc tế
Thực hành: Bản hướng dẫn thảo luận – case của nhóm.

Các định hướng về Định vị thương hiệu
Bài tập mẫu của giảng viên cho hai nội dung trên: mỗi thương hiệu có xuất xứ và hoàn cảnh khác nhau nên cần có định hướng đúng ngay từ đầu.

Kỹ thuật và tiêu chí xây dựng tên thương hiệu Kỹ thuật và tiêu chí xây dựng slogan
Từ Tuyên ngôn định vị đến thông điệp slogan
Bài tập thực hành của học viên
Bài tập mẫu của giảng viên đã làm cho khách hàng Việt Nam và khách hàng Quốc tế

Các tiêu chí đánh giá hiệu quả một thông điệp và hình ảnh truyền thông thương hiệu
Các bước phát triển một big idea ứng dụng trong truyền thông quảng cáo
Cách thức viết thông điệp truyền thông hiệu quả
Bài tập mẫu case Quốc tế
Bài tập mẫu của giảng viên đã làm cho khách hàng

6 nhóm thuyết trình bài tập thực hành lấy 01 case của một thành viên của mỗi nhóm.
Ứng dụng tất cả các nội dung đã học từ buổi 1 đến buổi 10.
Các bài thuyết trình tốt nghiệp sẽ được xây dựng để đưa vào ứng dụng thực tế cho chính doanh nghiệp

NỘI DUNG KHÓA TỪNG BUỔI

Tổng quan về thương hiệu. Bao gồm các kiến thức nền tảng tổng quát về Thương hiệu
Hiểu đúng về bản chất của Thương hiệu & xây dựng Thương hiệu
Hiểu đúng về bản chất của Chiến lược thương hiệu trong mối quan hệ tương hỗ với Chiến lược Cạnh tranh, chiến lược Kinh doanh và chiến lược Marketing.
Các bước xây dựng thương hiệu theo chuẩn Quốc Tế
Nắm tổng quan về Nhận diện thương hiệu và Truyền thông thương hiệu

Insight (sự thật ngầm hiểu) là kiến thức nền tảng bền vững không thể thiếu cho toàn bộ hoạt động xây dựng thương hiệu từ Chiến lược, Nhận diện đến Truyền thông thương hiệu

 • Cách tổng hợp rút ra kết luận Insight từ dữ liệu và thông tin về khách hàng
 • Thấu hiểu bản thân Thương hiệu
 • Thấu hiểu Đối thủ cạnh tranh
 • Thấu hiểu Khách hàng
 • Bài tập mẫu case quốc tế
 • Bài tập mẫu của giảng viên đã làm cho khách hàng Việt Nam

Các phương pháp tìm và tiêu chí đánh giá như thế nào là một Point-of-difference (Điểm khác biệt thương hiệu).
Hiểu và cách xây dựng một chiến lược Định vị thương hiệu theo đúng chuẩn Quốc tế
Viết tuyên ngôn Định vị thương hiệu bao gồm những thành tố và tiêu chí gì
Bài tập thực hành của học viên
Bài tập mẫu của giảng viên đã làm cho khách hàng Việt Nam và khách hàng Quốc tế

Phương pháp luận về Hình mẫu thương hiệu và Tính cách thương hiệu
Bài tập thực hành của học viên
Bài tập mẫu của giảng viên đã làm cho khách hàng Việt Nam và khách hàng Quốc tế
Thực hành: Bản hướng dẫn thảo luận – case của nhóm.

Các định hướng về Định vị thương hiệu
Bài tập mẫu của giảng viên cho hai nội dung trên: mỗi thương hiệu có xuất xứ và hoàn cảnh khác nhau nên cần có định hướng đúng ngay từ đầu.

Kỹ thuật và tiêu chí xây dựng tên thương hiệu Kỹ thuật và tiêu chí xây dựng slogan
Từ Tuyên ngôn định vị đến thông điệp slogan
Bài tập thực hành của học viên
Bài tập mẫu của giảng viên đã làm cho khách hàng Việt Nam và khách hàng Quốc tế

Các tiêu chí đánh giá hiệu quả một thông điệp và hình ảnh truyền thông thương hiệu
Các bước phát triển một big idea ứng dụng trong truyền thông quảng cáo
Cách thức viết thông điệp truyền thông hiệu quả
Bài tập mẫu case Quốc tế
Bài tập mẫu của giảng viên đã làm cho khách hàng

6 nhóm thuyết trình bài tập thực hành lấy 01 case của một thành viên của mỗi nhóm.
Ứng dụng tất cả các nội dung đã học từ buổi 1 đến buổi 10.
Các bài thuyết trình tốt nghiệp sẽ được xây dựng để đưa vào ứng dụng thực tế cho chính doanh nghiệp

HLV NGUYỄN ĐỨC SƠN

Chủ tịch Học viện Thương hiệu Plato
Sáng lập & Giám đốc chiến lược của Interloka – Agency tư vấn chuyên sâu về chiến lược thương hiệu.

Ông Sơn hiện là chuyên gia Chiến lược thương hiệu được đào tạo chuyên sâu bài bản về quản trị thương hiệu. Ông học Master chuyên ngành Marketing tại Đại học Sydney của Úc. Ông cũng là một trong những chuyên gia chiến lược có nhiều trải nghiệm thực tế nhất về tư vấn thương hiệu tại Việt Nam.

Ông đã trực tiếp tham gia tư vấn cho các thương hiệu như VietJet Air, Thaco, FPT, Miss Sài Gòn, Thai Binh Seed, Siêu thị Nguyễn Kim, sứ Minh Long, đồ gia dụng Sunhouse, chuỗi nhà hàng RedSun,Vodka Men, Language Link, Khu đô thị cao cấp Sala Sài Gòn, công ty tư vấn luật YKVN, chuỗi khách sạn EHG La Siesta, đạm Cà Mau, gạo Niêu Vàng, VNTrip, Yến sào Phú Yên và nhiều dự án khác.

ĐĂNG KÝ NGAY
Khai giảng: 18/06/2020

Thời gian: Tối T5, tối T6, cả ngày T7

Thời lượng: 12 buổi, 3 tuần

Học phí: 15.600.000vnđ (Không bao gồm VAT)

Khai giảng: 13/07/2020

Thời gian: Tối T2, tối T4, tối T5

Thời lượng: 12 buổi, 4 tuần

Học phí: 15.600.000vnđ (Không bao gồm VAT)

Khai giảng: 14/09/2020

Thời gian: Tối T2, tối T4, tối T5

Thời lượng: 12 buổi, 4 tuần

Học phí: 15.600.000vnđ (Không bao gồm VAT)

Khai giảng: 05/11/2020

Thời gian: Tối T5, tối T6, cả ngày T7

Thời lượng: 12 buổi, 3 tuần

Học phí: 15.600.000vnđ (Không bao gồm VAT)

AI NÊN THAM DỰ?

Ý KIẾN HỌC VIÊN

NGUYỄN THỊ KHÁNH HUỆ
Owner & Founder Dr. Huệ Clinic & Spa

“Rất cảm ơn thầy Sơn đã chia sẻ tận tình các case study thực tế, rất có ích trong minh họa các kiến thức chuyên môn. Bài tốt nghiệp đến từ các case của các học viên giúp mọi người khái quát được những vấn đề học được đồng thời rút ra được bài học cho chính brand của mình.”

NGÔ XUÂN THỦY
Phó Tổng giám đốc Nam An Group

“Giá trị lớn nhất của khóa huấn luyện chính là các kiến thức được hệ thống hóa chuẩn mực, có thể ứng dụng ngay vào công việc của mình. Tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều khi triển khai các công việc của công ty, từ đến chiến lược thương hiệu cũng như việc kinh doanh.”

Đỗ Duy Khánh
CMO/Founder
công ty TNHH Triết Lý Làn Da

“Sau khi học khoá huấn luyện này mình cảm thấy tự tin hơn rất nhiều khi làm nghề bởi các quy chuẩn và kỹ năng đã được hệ thống rất đầy đủ thành một lối tư duy mới. Từ đây mình đã có khả năng phản xạ tốt hơn mỗi khi đứng trước một kế hoạch sản phẩm mới. Mỗi khi gặp một ai đó mới bắt đầu bước chân vào con đường làm truyền thông/marketing, mình đều giới thiệu họ tới khoá học này! Gần đây nhất mình đã làm lại website, brochure và leafleet của thương hiệu dựa trên những gì được học và mình rất hài lòng. Khách hàng và đối tác cũng tin tưởng và yêu quý hơn thương hiệu của mình!”

CASE HỌC VIÊN ỨNG DỤNG

Case ứng dụng khóa Xây dựng thương hiệu

Học cách xây dựng thương hiệu tăng gấp 6 doanh số

Mimosa Wedding đã học cách xây dựng thương hiệu và về tự làm. Kết quả từ sự ứng dụng này là tăng trưởng doanh thu. Sau đây là chia sẻ rất thực tế của anh Nguyễn Văn Đỉnh (CEO Mimosa).

Những câu chuyện hay về thương hiệu Việt: dễ hiểu, dễ ứng dụng

Một trong những cách để thương hiệu đi vào tâm trí khách hàng là nhờ những câu chuyện (brand story) hay. Khách hàng không mua sản phẩm. Họ mua lý do tại sao sản phẩm đó ra đời.

Case ứng dụng khóa Xây dựng thương hiệu

Câu chuyện về xây dựng thương hiệu trong thực tế

Khi đã có định vị thương hiệu rõ ràng, truyền thông nội bộ, truyền thông ra ngoài đều nhất quán. Các bài quảng cáo, PR, Event hay event đều tập trung làm nổi bật..

Gần 3000
Học viên đã tham gia và ứng dụng tốt trong thực tế. Bạn sẽ là người tiếp theo?

ĐĂNG KÝ NGAY
Khai giảng: 18/06/2020

Thời gian: Tối T5, tối T6, cả ngày T7

Thời lượng: 12 buổi, 3 tuần

Học phí: 15.600.000vnđ (Không bao gồm VAT)

Khai giảng: 13/07/2020

Thời gian: Tối T2, tối T4, tối T5

Thời lượng: 12 buổi, 4 tuần

Học phí: 15.600.000vnđ (Không bao gồm VAT)

Khai giảng: 14/09/2020

Thời gian: Tối T2, tối T4, tối T5

Thời lượng: 12 buổi, 4 tuần

Học phí: 15.600.000vnđ (Không bao gồm VAT)

Khai giảng: 05/11/2020

Thời gian: Tối T5, tối T6, cả ngày T7

Thời lượng: 12 buổi, 3 tuần

Học phí: 15.600.000vnđ (Không bao gồm VAT)

HÌNH ẢNH KHÓA HUẤN LUYỆN

NÊN HỌC KÈM KHÓA NÀO?

8
Jun

Thấu hiểu khách hàng (Insights)

 

Nghiên cứu thị trường để thấu hiểu những suy nghĩ thầm kín của khách hàng (customer insight) sẽ giúp cho doanh nghiệp biết rõ vấn đề then chốt khi ra các quyết định kinh doanh.

Xem thêm

22
May

Marketing thực chiến

 

Một chiến lược tốt cần được thực thi tốt. Một kế hoạch Hành động marketing thực chiến, sắc bén, sẽ giúp hiện thực hóa Chiến lược thương hiệu thành Doanh số thực tế và Tài sản thương hiệu.

Xem thêm

17
Jun

Chiến lược & kế hoạch Content Marketing

 

Chiến lược & kế hoạch marketing nội dung (digital) là khóa huấn luyện đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam về lĩnh vực này, với mục tiêu tạo ra hiệu quả kinh doanh bằng nội dung.

Xem thêm
Khóa xây dựng thương hiệu bền vững

20
May

Copywriting to win customer (Viết content)

Chúng ta học viết để bán hàng, để đóng góp vào chiến dịch content marketing, giúp thương hiệu thu hút hơn. Khoá copywriting của thầy Nguyễn Đức Sơn không chỉ huấn luyện...

Xem thêm

10
Oct

"Turn on" sáng tạo | Giải quyết vấn đề trong kinh doanh

Khoá huấn luyện chuyên sâu này mang lại tư duy tổng quan và cách áp dụng những phương pháp sáng tạo để Giải quyết Vấn đề (Creative Problem Solving – CPS) trong kinh doanh.

Xem thêm

18
Jun

Xây dựng thương hiệu bền vững chuẩn quốc tế

Học xây dựng thương hiệu bền vững là mục tiêu nền tảng và quan trọng với mọi thương hiệu, dù ở quy mô nào. Phương pháp đào tạo thương hiệu của Plato không dừng lại ở lý thuyết, mà huấn luyện dựa trên thực tiễn ở Việt Nam và trên thế giới

Xem thêm