KHÓA HUẤN LUYỆN XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU BỀN VỮNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ (BRANDING)

Học xây dựng thương hiệu bền vững là mục tiêu nền tảng và quan trọng với mọi thương hiệu, dù ở quy mô nào. Phương pháp đào tạo thương hiệu của Plato không dừng lại ở lý thuyết, mà huấn luyện dựa trên thực tiễn ở Việt Nam & trên thế giới.

Có bền vững rồi mới có dẫn đầu. Dẫn đầu có thể đến rồi đi. Bền vững sẽ ở lại lâu dài. Xây dựng thương hiệu theo chuẩn Quốc tế đã được chứng minh và ứng dụng thành công cho các doanh nghiệp đặc thù Việt Nam.

Yếu tố này góp phần mang lại một Thương hiệu mạnh bền vững nhờ cả hai yếu tố: học thuật chuẩn và nhiều trải nghiệm thực tế.

Xây dựng thương hiệu (BRANDING) bền vững là mục tiêu nền tảng lâu dài và quan trọng với mọi thương hiệu, dù ở quy mô nào. Dẫn đầu là kết quả. Bền vững là triết lý.

LỢI ÍCH CỦA KHÓA HUẤN LUYỆN XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

  • Nắm chắc quy trình Xây dựng thương hiệu chuẩn quốc tế.
  • Biết cách sử dụng và phân tích dữ liệu phục vụ riêng cho việc Xây dựng thương hiệu.
  • Kỹ năng phân tích & lựa chọn các điểm Khác biệt cạnh tranh của Thương hiệu.
  • Kỹ năng xây dựng tuyên ngôn Định vị Thương hiệu.
  • Kỹ năng tìm kiếm và phát triển những giá trị cốt lõi về mặt Cảm xúc của Thương hiệu.
  • Hiểu các tiêu chí, biết tự xây dựng hoặc biết đánh giá sự phù hợp của Tên thương hiệu và Slogan.
  • Kỹ năng phát triển Concept sáng tạo cho chiến dịch truyền thông thương hiệu.
  • Kiến thức và kỹ năng xây dựng & quản trị thương hiệu mang tính hệ thống.

NỘI DUNG TỔNG QUAN

Tại sao nhiều thương hiệu thành công và thất bại vì những “tiểu tiết” rất nhỏ liên quan đến tâm lý hành vi của khách hàng.

Những kỹ năng “đọc vị” insight khách hàng sẽ quyết định như thế nào đến cả một chiến dịch truyền thông quảng cáo.

Hiểu đúng khái niệm “khác biệt hoá thương hiệu” vốn bị khá nhiều doanh nghiệp và ngay cả chuyên gia marketing đánh giá sai bản chất.

Trang bị các công cụ cụ thể để xây dựng chiến lược thương hiệu: Point-of-difference (POD), Unique Selling Proposition (USP), Brand Positioning Statement (Tuyên ngôn định vị thương hiệu), Brand Archetype (Hình mẫu thương hiệu) hay Brand Traits (Tính cách thương hiệu).

Trang bị các kỹ thuật và nguyên lý xây dựng Tên, Logo và Slogan cho thương hiệu.

Triển khai xây dựng Ý tưởng lớn truyền thông trên nền tảng Chiến lược định vị thương hiệu.

Các tiêu chí đánh giá hiệu quả truyền thông thương hiệu.

NỘI DUNG TỪNG BUỔI HUẤN LUYỆN

  • Tổng quan về thương hiệu. Bao gồm các kiến thức nền tảng tổng quát về Thương hiệu
  • Hiểu đúng về bản chất của Thương hiệu & xây dựng Thương hiệu
  • Hiểu đúng về bản chất của Chiến lược thương hiệu trong mối quan hệ tương hỗ với Chiến lược Cạnh tranh, chiến lược Kinh doanh và chiến lược Marketing.
  • Các bước xây dựng thương hiệu theo chuẩn Quốc tế
    Nắm tổng quan về Nhận diện thương hiệu và Truyền thông thương hiệu
  • Cách tổng hợp rút ra kết luận Insight từ dữ liệu và thông tin về khách hàng
  • Thấu hiểu bản thân Thương hiệu
  • Thấu hiểu Đối thủ cạnh tranh
  • Thấu hiểu Khách hàng
    Bài tập mẫu case quốc tế
    Bài tập mẫu của giảng viên đã làm cho khách hàng Việt Nam

Các phương pháp tìm và tiêu chí đánh giá như thế nào là một Point-of-difference (Điểm khác biệt thương hiệu).
Hiểu và cách xây dựng một chiến lược Định vị thương hiệu theo đúng chuẩn Quốc tế
Viết tuyên ngôn Định vị thương hiệu bao gồm những thành tố và tiêu chí gì
Bài tập thực hành của học viên
Bài tập mẫu của giảng viên đã làm cho khách hàng Việt Nam và khách hàng Quốc tế

Phương pháp luận về Hình mẫu thương hiệu và Tính cách thương hiệu
Bài tập thực hành của học viên
Bài tập mẫu của giảng viên đã làm cho khách hàng Việt Nam và khách hàng Quốc tế
Thực hành: Bản hướng dẫn thảo luận – case của nhóm.

Các định hướng về Định vị thương hiệu
Bài tập mẫu của giảng viên cho hai nội dung trên: mỗi thương hiệu có xuất xứ và hoàn cảnh khác nhau nên cần có định hướng đúng ngay từ đầu.

Kỹ thuật và tiêu chí xây dựng tên thương hiệu Kỹ thuật và tiêu chí xây dựng slogan
Từ tuyên ngôn định vị đến thông điệp slogan
Bài tập thực hành của học viên
Bài tập mẫu của giảng viên đã làm cho khách hàng Việt Nam và khách hàng Quốc tế

Các tiêu chí đánh giá hiệu quả một thông điệp và hình ảnh truyền thông thương hiệu
Các bước phát triển một big idea ứng dụng trong truyền thông quảng cáo
Cách thức viết thông điệp truyền thông hiệu quả
Bài tập mẫu case Quốc tế
Bài tập mẫu của giảng viên đã làm cho khách hàng

6 nhóm thuyết trình bài tập thực hành lấy 01 case của một thành viên của mỗi nhóm.
Ứng dụng tất cả các nội dung đã học từ buổi 1 đến buổi 10.
Các bài thuyết trình tốt nghiệp sẽ được xây dựng để đưa vào ứng dụng thực tế cho chính doanh nghiệp

NỘI DUNG KHÓA TỪNG BUỔI

Tổng quan về thương hiệu. Bao gồm các kiến thức nền tảng tổng quát về Thương hiệu
Hiểu đúng về bản chất của Thương hiệu & xây dựng Thương hiệu
Hiểu đúng về bản chất của Chiến lược thương hiệu trong mối quan hệ tương hỗ với Chiến lược Cạnh tranh, chiến lược Kinh doanh và chiến lược Marketing.
Các bước xây dựng thương hiệu theo chuẩn Quốc Tế
Nắm tổng quan về Nhận diện thương hiệu và Truyền thông thương hiệu

Insight (sự thật ngầm hiểu) là kiến thức nền tảng bền vững không thể thiếu cho toàn bộ hoạt động xây dựng thương hiệu từ Chiến lược, Nhận diện đến Truyền thông thương hiệu

  • Cách tổng hợp rút ra kết luận Insight từ dữ liệu và thông tin về khách hàng
  • Thấu hiểu bản thân Thương hiệu
  • Thấu hiểu Đối thủ cạnh tranh
  • Thấu hiểu Khách hàng
  • Bài tập mẫu case quốc tế
  • Bài tập mẫu của giảng viên đã làm cho khách hàng Việt Nam

Các phương pháp tìm và tiêu chí đánh giá như thế nào là một Point-of-difference (Điểm khác biệt thương hiệu).
Hiểu và cách xây dựng một chiến lược Định vị thương hiệu theo đúng chuẩn Quốc tế
Viết tuyên ngôn Định vị thương hiệu bao gồm những thành tố và tiêu chí gì
Bài tập thực hành của học viên
Bài tập mẫu của giảng viên đã làm cho khách hàng Việt Nam và khách hàng Quốc tế

Phương pháp luận về Hình mẫu thương hiệu và Tính cách thương hiệu
Bài tập thực hành của học viên
Bài tập mẫu của giảng viên đã làm cho khách hàng Việt Nam và khách hàng Quốc tế
Thực hành: Bản hướng dẫn thảo luận – case của nhóm.

Các định hướng về Định vị thương hiệu
Bài tập mẫu của giảng viên cho hai nội dung trên: mỗi thương hiệu có xuất xứ và hoàn cảnh khác nhau nên cần có định hướng đúng ngay từ đầu.

Kỹ thuật và tiêu chí xây dựng tên thương hiệu Kỹ thuật và tiêu chí xây dựng slogan
Từ Tuyên ngôn định vị đến thông điệp slogan
Bài tập thực hành của học viên
Bài tập mẫu của giảng viên đã làm cho khách hàng Việt Nam và khách hàng Quốc tế

Các tiêu chí đánh giá hiệu quả một thông điệp và hình ảnh truyền thông thương hiệu
Các bước phát triển một big idea ứng dụng trong truyền thông quảng cáo
Cách thức viết thông điệp truyền thông hiệu quả
Bài tập mẫu case Quốc tế
Bài tập mẫu của giảng viên đã làm cho khách hàng

6 nhóm thuyết trình bài tập thực hành lấy 01 case của một thành viên của mỗi nhóm.
Ứng dụng tất cả các nội dung đã học từ buổi 1 đến buổi 10.
Các bài thuyết trình tốt nghiệp sẽ được xây dựng để đưa vào ứng dụng thực tế cho chính doanh nghiệp

HLV NGUYỄN ĐỨC SƠN

Chủ tịch Học viện Thương hiệu Plato
Sáng lập & Giám đốc chiến lược của Interloka – Agency tư vấn chuyên sâu về chiến lược thương hiệu.

Ông Sơn hiện là chuyên gia Chiến lược thương hiệu được đào tạo chuyên sâu bài bản về quản trị thương hiệu. Ông học Master chuyên ngành Marketing tại Đại học Sydney của Úc. Ông cũng là một trong những chuyên gia chiến lược có nhiều trải nghiệm thực tế nhất về tư vấn thương hiệu tại Việt Nam.

Ông đã trực tiếp tham gia tư vấn cho các thương hiệu như VietJet Air, Thaco, FPT, Miss Sài Gòn, Thai Binh Seed, Siêu thị Nguyễn Kim, sứ Minh Long, đồ gia dụng Sunhouse, chuỗi nhà hàng RedSun,Vodka Men, Language Link, Khu đô thị cao cấp Sala Sài Gòn, công ty tư vấn luật YKVN, chuỗi khách sạn EHG La Siesta, đạm Cà Mau, gạo Niêu Vàng, VNTrip, Yến sào Phú Yên và nhiều dự án khác.

ĐĂNG KÝ NGAY
    Khai giảng: Chưa có lịch

    Thời gian: Tối T2, tối T4, tối T5

    Thời lượng: 12 buổi, 4 tuần

    Học phí: 19.200.000vnđ (Không bao gồm VAT)

    Khai giảng: Chưa có lịch

    Thời gian: Tối T5, tối T6, sáng chiều T7

    Thời lượng: 12 buổi, 3 tuần

    Học phí: 19.200.000vnđ (Không bao gồm VAT)

    Khai giảng: Chưa có lịch

    Thời gian: Tối T2, tối T4, tối T5

    Thời lượng: 12 buổi, 4 tuần

    Học phí: 19.200.000vnđ (Không bao gồm VAT)