Lịch khai giảng

Khóa huấn luyện
Học phí
Ngày khai giảng
8.500.000 (không gồm VAT)
09/06/2020
15.600.000 (không gồm VAT)
18/06/2020
8.500.000 (không gồm VAT)
17/06/2020
15.600.000 (không gồm VAT)
13/07/2020
10.800.000 (không gồm VAT)
17/07/2020
8.500.000 (không gồm VAT)
06/08/2020
8.000.000 (không gồm VAT)
14/08/2020
13.000.000 (không gồm VAT)
27/08/2020
10.800.000 (không gồm VAT)
28/08/2020
15.600.000 (không gồm VAT)
14/09/2020
8.500.000 (không gồm VAT)
15/09/2020
8.500.000 (không gồm VAT)
19/10/2020
15.600.000 (không gồm VAT)
05/11/2020
8.500.000 (không gồm VAT)
16/12/2020
10.800.000 (không gồm VAT)
08/01/2021
3.200.000 (không gồm VAT)
Chưa có lịch
3.200.000 (không gồm VAT)
Chưa có lịch
13.000.000 (không gồm VAT)
Chưa có lịch
8.000.000 (không gồm VAT)
Chưa có lịch