chiến lược cạnh tranh

thương hiệu chiến binh Flanker Brand
Kiến thức thương hiệu

CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH THƯƠNG HIỆU CHIẾN BINH (FLANKER BRAND)

[HLV Nguyễn Đức Sơn] Sứ mệnh của flanker brand trong marketing là chiến đấu với những đối thủ phân khúc thấp hơn, đồng thời bảo vệ thương hiệu phân khúc cao hơn của cùng một doanh nghiệp sở hữu.

0935.200.333
0935.200.333
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Liên hệ
Liên hệ