chiến lược để làm gì

chiến lược để làm gì

Chiến lược, để làm gì?

{HLV Nguyễn Đức Sơn} Chiến lược là quyết định lựa chọn con đường phù hợp nhất để tối ưu hoá nguồn lực thực tế, để đạt mục tiêu nhanh nhất, ít tốn kém nhất cho từng giai đoạn, sống sót ngắn hạn và phát triển dài hạn.
0935.200.333
0935.200.333
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Liên hệ
Liên hệ