content hiệu quả

Kỹ thuật copywriting 1
Kiến thức thương hiệu

5 “thần chú” tạo nên một người viết content hiệu quả

Định nghĩa content hiệu quả: Người nghe/xem thấy thích, cảm tình với nội dung content, từ đó có brand advocacy (ủng hộ) & mua hàng một cách tự nguyện.

0935.200.333
0935.200.333
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Liên hệ
Liên hệ