digital marketing

Thấu hiểu khách hàng digital marketing
Kiến thức thương hiệu

Thấu hiểu khách hàng trước, rồi mới tính đến Digital marketing

[Tác giả Mai Xuân Đạt] Tương lai bền vững hay lợi nhuận nhất thời, phụ thuộc vào cách bạn yêu và thấu hiểu khách hàng trong Digital Marketing. Chứ không phải “tình yêu mù quáng” với Google! 1. Có phải chúng ta đang đánh giá ...
Chi tiết
0935.200.333
0935.200.333
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Liên hệ
Liên hệ