giá trị cốt lõi

Mọi thứ đều có thể thay đổi, trừ tư tưởng cốt lõi

Mọi thứ đều có thể thay đổi, trừ tư tưởng cốt lõi

{HLV Nguyễn Đức Sơn} Tư tưởng cốt lõi (core idealogy) của một tổ chức sẽ hầu như không thay đổi. Kể cả khi nhà sáng lập mất đi, những giá trị được xem là tư tưởng cốt lõi vẫn sẽ còn đó.

Giá trị cốt lõi và mục tiêu cốt lõi

Giá trị cốt lõi và mục tiêu cốt lõi

{HLV Nguyễn Đức Sơn} Nếu không có một mục tiêu cốt lõi ý nghĩa làm động lực, giá trị cốt lõi khó chuyển hoá thành lợi thế cạnh tranh

0935.200.333
0935.200.333
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Liên hệ
Liên hệ