khác biệt hóa sản phẩm

huấn luyện viên Nguyễn Đức Sơn chiến lược khác biệt hóa sản phẩm
Kiến thức thương hiệu

Khác biệt hóa sản phẩm “cực đoan” – vũ khí cạnh tranh thương hiệu

1. Thế nào là sự khác biệt hóa sản phẩm một cách “cực đoan”? “- Một quả cam ngọt hơn?  - Không, hãy cho tôi một quả táo.” Khi sản phẩm (dịch vụ) đã lên đến mức cao cấp, sự khác biệt sẽ rất nhỏ ...
Chi tiết
0935.200.333
0935.200.333
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Liên hệ
Liên hệ