Quy trình tìm kiếm thông tin

Quy trình tìm kiếm thông tin
Kiến thức thương hiệu

QUY TRÌNH TÌM KIẾM THÔNG TIN ĐỂ THẤU HIỂU KHÁCH HÀNG

[HLV Đặng Thúy Hà] Quy trình tìm kiếm thông tin từ cách đặt mục tiêu nghiên cứu, cách quan sát, phỏng vấn khách hàng…liên quan rất nhiều đến kiến thức cơ bản và kinh nghiệm thực tế.

0935.200.333
0935.200.333
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Liên hệ
Liên hệ