Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Insight for Branding and Marketing10 buổi (5 tuần)8.500.000 VNĐ (chưa bao gồm VAT)Hà Nội (IS 02)02/03/2018Xem chi tiết
Business Strategy for Practitioners11 buổi (5,5 tuần)9.900.000Hà Nội (BS 01)13/06/2017Xem chi tiết
Turn on Sáng tạo4 buổi3.200.000Hà Nội (TOST 3)05/08/2017Xem chi tiết
Copywriting to Win Customers10 buổi (5 tuần)13.000.000 VNĐ (chưa kể VAT)Hà Nội (CW 7)21/05/2018Xem chi tiết
Copywriting to Win Customers10 buổi (2 tuần)13.000.000 VNĐ (chưa kể VAT)HCM (CW 8)12/07/2018Xem chi tiết
Copywriting to Win Customers10 buổi (2 tuần)13.000.000 VNĐ (chưa kể VAT)HCM (CW 9)06/12/2018Xem chi tiết
Actionable Marketing12 buổi10,800,000Hà Nội (AM7)24/11/2017Xem chi tiết
Sustainable Branding by International standard12 buổi (5 tuần)12.000.000 (chưa kể VAT)Hà Nội (Brand 32)01/03/2018Xem chi tiết
Sustainable Branding by International standard10 buổi10.000.000 (chưa kể VAT)HCM (Brand 33)19/04/2018Xem chi tiết
Sustainable Branding by International standard10 buổi10.000.000 (chưa kể VAT)Đà Nẵng (Brand 34)03/05/2018Xem chi tiết
Sustainable Branding by International standard12 buổi12.000.000 (chưa kể VAT)Hà Nội (Brand 35)26/07/2018Xem chi tiết
Sustainable Branding by International standard10 buổi10.000.000 (chưa kể VAT)HCM (Brand 36)06/09/2018Xem chi tiết
Sustainable Branding by International standardFrance (Brand 37)chưa có lịchXem chi tiết
Sustainable Branding by International standard12 buổi12.000.000 (chưa kể VAT)Hà Nội (Brand 38)25/10/2018Xem chi tiết