Khóa học Thời lượng Học phí Địa điểm Ngày khai giảng Chi tiết
Business Strategy for Practitioners11 buổi (5,5 tuần)9.900.000Hà Nội (BS 01)13/06/2017Xem chi tiết
Turn on Sáng tạo4 buổi3.200.000Hà Nội (TOST 3)05/08/2017Xem chi tiết
Copywriting to Win Customers10 buổi (2 tuần)13,000,000HCM (CW5)02/11/2017Xem chi tiết
Copywriting to Win Customers10 buổi (5 tuần)13.000.000Hà Nội (CW6)15/11/2017Xem chi tiết
Actionable Marketing12 buổi10,800,000Hà Nội (AM6)25/08/2017Xem chi tiết
Sustainable Branding by International standard12 buổi (6 tuần)12.000.000Hà Nội (Brand 30)21/09/2017Xem chi tiết
Sustainable Branding by International standard12 buổi (5 tuần)12.000.000Hà Nội (Brand 31)04/01/2018Xem chi tiết