Mô hình kinh doanh
– Cạnh tranh thông minh và sáng tạo

Xem ngay

#Hoạt động của Plato

Bóng tối (The Shadow) trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Bóng tối (The Shadow) trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp thường tôn vinh cái tốt, phủ nhận cái xấu, nhưng nếu chỉ nhìn vào mặt tốt đẹp thì xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã thực sự trọn vẹn?

#Kiến thức thương hiệu

Bóng tối (The Shadow) trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Bóng tối (The Shadow) trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp thường tôn vinh cái tốt, phủ nhận cái xấu, nhưng nếu chỉ nhìn vào mặt tốt đẹp thì xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã thực sự trọn vẹn?

Brand và Purpose
Brand và Purpose
Brand purpose vs core values
Brand purpose vs core values
Lãnh đạo phụng sự
Lãnh đạo phụng sự
Đo lường văn hoá doanh nghiệp - yếu tố không thể sao chép
Đo lường văn hoá doanh nghiệp - yếu tố không thể sao chép

#Cộng đồng Brand Walkers

Mega "Khát" 2022 của Brand Walker - Học hỏi không giới hạn
Mega "Khát" 2022 của Brand Walker - Học hỏi không giới hạn

Brand Walkers - nơi học hỏi không giới hạn. Chỉ trong 3 ngày Mega "Khát" 2022 tại Phú Quốc, nhưng có tới 2 talk được tổ chức.