Khóa huấn luyện thấu hiểu khách hàng Insight

Xin chào!

Chúng tôi huấn luyện (coaching) bằng kiến thức, trải nghiệm thực tế của Huấn luyện viên, và cùng tìm ra lời giải cho những casestudy của chính các học viên, chứ không chỉ dạy (teaching), hay đào tạo (training).

2021
Chiến lược và kế hoạch Content Marketing (Digital)

Chiến lược & kế hoạch marketing nội dung (digital) là khóa huấn luyện đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam về lĩnh vực này, với mục tiêu tạo ra hiệu quả kinh doanh bằng nội dung.

2021
Marketing thực chiến (Actionable Marketing)

Một chiến lược tốt cần được thực thi tốt. Một kế hoạch Hành động marketing thực chiến, sắc bén, sẽ giúp hiện thực hóa Chiến lược thương hiệu thành Doanh số thực tế và Tài sản thương hiệu.

KHÓA SẮP KHAI GIẢNG

Chiến lược và kế hoạch Content Marketing (Digital)

Chiến lược & kế hoạch marketing nội dung (digital) là khóa huấn luyện đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam về lĩnh vực này, với mục tiêu tạo ra hiệu quả kinh doanh bằng nội dung.

Chi tiết

Thấu hiểu khách hàng để Xây dựng thương hiệu & Marketing

Nghiên cứu thị trường để thấu hiểu những suy nghĩ thầm kín của khách hàng (customer insight) sẽ giúp cho doanh nghiệp biết rõ vấn đề then chốt khi ra các quyết định kinh doanh.

Chi tiết

Xây dựng thương hiệu bền vững chuẩn Quốc tế

Học xây dựng thương hiệu bền vững là mục tiêu nền tảng và quan trọng với mọi thương hiệu, dù ở quy mô nào. Phương pháp đào tạo thương hiệu của Plato không dừng lại ở lý thuyết, mà huấn luyện dựa trên thực tiễn ở Việt Nam & trên thế giới.

Chi tiết

Marketing thực chiến (Actionable Marketing)

Một chiến lược tốt cần được thực thi tốt. Một kế hoạch Hành động marketing thực chiến, sắc bén, sẽ giúp hiện thực hóa Chiến lược thương hiệu thành Doanh số thực tế và Tài sản thương hiệu.

Chi tiết

Copywriting to win customer (Học viết content)

Chúng ta học viết để bán hàng, để đóng góp vào chiến dịch content marketing, giúp thương hiệu thu hút hơn. Khoá copywriting của thầy Nguyễn Đức Sơn không chỉ huấn luyện…

Chi tiết

“Turn on” sáng tạo | Giải quyết vấn đề trong kinh doanh

Khoá huấn luyện chuyên sâu này mang lại tư duy tổng quan và cách áp dụng những phương pháp sáng tạo để Giải quyết Vấn đề (Creative Problem Solving – CPS) trong kinh doanh.

Chi tiết