Khoá huấn luyện Ngày khai giảng Học phí
Xây dựng & Quản trị thương hiệu dành cho lãnh đạo (Brand 54 Sài Gòn) Khai giảng:03/11/2022 (ĐÃ KÍN CHỖ) Học phí:24.000.000 Xem ngay
Marketing thực chiến (AM 20 Hà Nội) Khai giảng:25/11/2022 (ĐÃ KÍN CHỖ) Học phí:13.200.000 Xem ngay
Xây dựng & Quản trị thương hiệu dành cho lãnh đạo (Brand 55 Hà Nội) Khai giảng:28/11/2022 (ĐÃ KÍN CHỖ) Học phí:24.000.000 Xem ngay
Copywriting to Win Customers (Copywriting 18 Sài Gòn) Khai giảng:9/02/2023 Học phí:15.000.000 Xem ngay
Xây dựng & Quản trị thương hiệu dành cho lãnh đạo (Brand 56 Hà Nội) Khai giảng:13/3/2023 Học phí:24.000.000 Xem ngay
Thấu hiểu khách hàng (Insight 18 Hà Nội) Khai giảng:14/03/2023 Học phí:10.800.000 Xem ngay
Xây dựng & Quản trị thương hiệu dành cho lãnh đạo (Brand 57 Sài Gòn) Khai giảng:11/5/2023 Học phí:24.000.000 Xem ngay
Copywriting to Win Customers (Copywriting 19 Hà Nội) Khai giảng:8/6/2023 Học phí:15.000.000 Xem ngay
Thấu hiểu khách hàng (Insight 19 Hà Nội) Khai giảng:10/07/2023 Học phí:10.800.000 Xem ngay
Thấu hiểu khách hàng (Insight 20 Sài Gòn) Khai giảng:14/09/2023 Học phí:10.800.000 Xem ngay