Lịch khai giảng

Khóa huấn luyện
Học phí
Ngày khai giảng
13.000.000
(ĐÃ KÍN CHỖ)
10.800.000
10/09/2021 (dự kiến)
8.500.000
21/09/2021 (dự kiến)
8.000.000
28/09/2021 (dự kiến)
13.000.000
07/10/2021 (dự kiến)
10.800.000
08/10/2021 (dự kiến)
8.000.000
14/10/2021 (dự kiến)
19.200.000
18/10/2021 (dự kiến)
19.200.000
18/11/2021 (dự kiến)
10.800.000
10/12/2021 (dự kiến)
13.000.000
06/12/2021 (dự kiến)
19.200.000
20/12/2021 (dự kiến)
8.500.000
Chưa có lịch