Lịch khai giảng

Khóa huấn luyện
Học phí
Ngày khai giảng
10.800.000 hỗ trợ lớp Online còn 9.720.000
14/2/2022
9.600.000 hỗ trợ lớp Online còn 8.640.000
17/2/2022
13.200.000 giảm 20% lớp Online còn 10.560.000
9/3/2022
15.000.000 hỗ trợ lớp Online còn 13.500.000
Chưa có lịch
24.000.000
Chưa có lịch
24.000.000
Chưa có lịch