Khoá huấn luyện Ngày khai giảng Học phí
Xây dựng & Quản trị thương hiệu dành cho lãnh đạo (Brand 56 Hà Nội) Khai giảng:13/03/2023 (FULL CHỖ) Học phí:24.000.000 Xem ngay
Thấu hiểu khách hàng (Insight 18 Hà Nội) Khai giảng:14/03/2023 Học phí:10.800.000 Xem ngay
Chiến lược & Kế hoạch Content Marketing (Digital 12) Khai giảng:30/03/2023 Học phí:9.600.000 Xem ngay
Xây dựng & Quản trị thương hiệu dành cho lãnh đạo (Brand 57 Sài Gòn) Khai giảng:11/05/2023 Học phí:24.000.000 Xem ngay
Marketing thực chiến (AM 22 Sài Gòn) Khai giảng:02/06/2023 Học phí:13.200.000 Xem ngay
Content writing strategy for leadership (Content writing 19 Hà Nội) Khai giảng:15/06/2023 Học phí:15.000.000 Xem ngay
Thấu hiểu khách hàng (Insight 19 Hà Nội) Khai giảng:10/07/2023 Học phí:10.800.000 Xem ngay
Marketing thực chiến (AM 23 Hà Nội) Khai giảng:04/08/2023 Học phí:13.200.000 Xem ngay
Xây dựng & Quản trị thương hiệu dành cho lãnh đạo (Brand 58 Hà Nội) Khai giảng:28/08/2023 Học phí:24.000.000 Xem ngay
Thấu hiểu khách hàng (Insight 20 Sài Gòn) Khai giảng:14/09/2023 Học phí:10.800.000 Xem ngay
Xây dựng & Quản trị thương hiệu dành cho lãnh đạo (Brand 59 Sài Gòn) Khai giảng:02/11/2023 Học phí:24.000.000 Xem ngay