Lịch khai giảng

Khóa huấn luyện
Học phí
Ngày khai giảng
6.800.000 (hỗ trợ Covid)
5/11/2021
9.000.000
Dự kiến cuối tháng 11
13.000.000
(ĐÃ KÍN CHỖ)
10.800.000
Cập nhật tình hình Covid
13.000.000
Cập nhật tình hình Covid
10.800.000
Cập nhật tình hình Covid
8.500.000
Cập nhật tình hình Covid
19.200.000
Cập nhật tình hình Covid
19.200.000
Cập nhật tình hình Covid
10.800.000
Cập nhật tình hình Covid
13.000.000
Cập nhật tình hình Covid
19.200.000
Cập nhật tình hình Covid
8.500.000
Chưa có lịch