Thảo Luận Khóa Copywriting 19 (1)

Học content không đơn thuần chỉ làm content

Khóa huấn luyện đầu tiên của Plato trong năm 2023 là khoá Copywriting 18 tại Sài Gòn, với đặc thù hơn 90% là quản lý cấp cao, CEO các công ty theo học.
Ngay từ buổi đầu khóa Copywriting đã rất sôi nổi với những chia sẻ vô cùng tâm huyết. Nhiều anh chị chia sẻ đến khóa học với mong muốn được cải thiện tư duy để thích nghi trong điều kiện mới. Đáng trân trọng là nhiều người đến với một thôi thúc muốn được thể hiện sứ mệnh của doanh nghiệp mình ra với khách hàng và cộng đồng.
 
Khóa Copywriting 18
 
Mình đã theo dõi thầy Sơn 10 năm, đọc hết bài viết trên trang cá nhân của thầy. Tuy nhiên, mình không đăng ký học. Lý do là mình cảm thấy chưa phù hợp. Nhưng thời điểm này, khi đã xác định rõ mục tiêu, mình mới quyết định tham gia. Cho đến giờ mình cảm thấy quyết định của mình là hoàn toàn chính xác.
Chia sẻ của một học viên đặc biệt lớp Copywriting 18 tại Sài Gòn.
Một khóa huấn luyện hay thôi chưa đủ.
Một khóa huấn luyện tốt là phải ứng dụng được vào thực tiễn. Vì thế, Học viện luôn chú trọng đến việc lựa chọn những học viên có mục tiêu cụ thể và phù hợp. Những con người chất lượng và tương đồng sẽ tạo ra môi trường học tập chất lượng.
 
Khóa copywriting 18 Sài Gòn
 
 
HLV Nguyễn Đức Sơn khóa copywriting 18
Học Viên Khóa Copywriting 18
Một số hình ảnh của khóa Copywriting 18 tại Sài Gòn

Tác giả:
logo    Plato team

Bình luận