Khóa Chiến Lược Content 12

Khi content không chỉ ở góc độ của người làm content…

Case study 1:
“Ngành của bạn mới quá, hỏi cả lớp hầu như không ai biết. Vậy bạn muốn mở rộng thị trường hay muốn nói cho thỏa những gì bạn thích?”
Khi Content Không Chỉ ở Góc độ Của Người Làm Content 12 Khi Content Không Chỉ ở Góc độ Của Người Làm Content 11

Khi Content Không Chỉ ở Góc độ Của Người Làm Content 10

 
Case study 2:
“Bạn có niềm tự hào về công nghệ, nhưng chưa chắc đây là điều khách hàng quan tâm. Thương hiệu Apple có đưa thông điệp truyền thông Steve Jobs là người đam mê công nghệ?
– Không! Apple đam mê khách hàng, và họ luôn nói về những gì khách hàng muốn.”
Khi Content Không Chỉ ở Góc độ Của Người Làm Content 8 Khi Content Không Chỉ ở Góc độ Của Người Làm Content 7
Khi Content Không Chỉ ở Góc độ Của Người Làm Content 4 Khi Content Không Chỉ ở Góc độ Của Người Làm Content 3
Chia sẻ của HLV Mai Xuân Đạt và HLV Đỗ Thanh Phương trong buổi thuyết trình giữa khóa Chiến lược Content Marketing. Khóa huấn luyện đã đi được nửa chặng đường với những case study thực tế ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
Content là cách mà một thương hiệu giao tiếp với nội bộ và ra ngoài. Vì thế, định hướng của content phải truyền tải toàn bộ định hướng chiến lược của thương hiệu.
Câu chuyện muôn đời cũ, nhưng mà lại mới với từng case study của lớp Chiến lược Content 12.
 
Khi Content Không Chỉ ở Góc độ Của Người Làm Content 5
Khi Content Không Chỉ ở Góc độ Của Người Làm Content 14 Khi Content Không Chỉ ở Góc độ Của Người Làm Content 13

 

Bình luận