định vị thương hiệu

Định vị thương hiệu và lời rao bán hàng
Kiến thức thương hiệu

Định vị thương hiệu và lời rao bán hàng

Định vị thương hiệu không phải tạo ra những cái mới mà là tối ưu hoá những gì đã có trong tâm trí của khách hàng. Al Ries và Jack Trout dùng cụm từ “manipulate what’s already up there in the mind” để mô tả ...
Chi tiết
0935.200.333
0935.200.333
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Liên hệ
Liên hệ