20-11, Khoảnh khắc yêu thương của những mối tình thầy trò.

20-11, Khoảnh khắc yêu thương của những mối tình thầy trò.

Ai trong cuộc sống này cũng cần một người thầy. Nhưng tìm được đúng người lại không phải điều ai cũng biết. Càng khó hơn khi người thầy đó trở thành người bạn, người anh em. Và Học viện Plato thật may mắn khi có được những người thầy như thế.

20-11 Học viện xin gửi lời chúc các thầy cô một sức khỏe thật dồi dào, một ngọn lửa nhiệt huyết cháy mãi với nghề để có thể nhận rộng kiến thức tới được nhiều người hơn nữa.

20-11, Khoảnh khắc yêu thương của những mối tình thầy trò. 20-11, Khoảnh khắc yêu thương của những mối tình thầy trò. 20-11, Khoảnh khắc yêu thương của những mối tình thầy trò. 20-11, Khoảnh khắc yêu thương của những mối tình thầy trò. 20-11, Khoảnh khắc yêu thương của những mối tình thầy trò. 20-11, Khoảnh khắc yêu thương của những mối tình thầy trò. 20-11, Khoảnh khắc yêu thương của những mối tình thầy trò. 20-11, Khoảnh khắc yêu thương của những mối tình thầy trò. 20-11, Khoảnh khắc yêu thương của những mối tình thầy trò. 20-11, Khoảnh khắc yêu thương của những mối tình thầy trò. 20-11, Khoảnh khắc yêu thương của những mối tình thầy trò. 20-11, Khoảnh khắc yêu thương của những mối tình thầy trò. 20-11, Khoảnh khắc yêu thương của những mối tình thầy trò. 20-11, Khoảnh khắc yêu thương của những mối tình thầy trò. 20-11, Khoảnh khắc yêu thương của những mối tình thầy trò. 20-11, Khoảnh khắc yêu thương của những mối tình thầy trò.

Bình luận