Kỷ niệm 3 năm thành lập Học viện thương hiệu Plato 

Plato theo học Socrates mười năm và luôn thể hiện sự trung thành ngưỡng mộ người thầy của mình. Ông mở học viện Plato Academy tại thủ đô Athens Hy Lạp – được coi là học viện đầu tiên ở châu Âu.

Plato là người đề cao 3 giá trị: Cái Đẹp (The Beauty), Thiện (The Goodness) và Đạo đức (The Ethics).

Hôm nay 3 năm thành lập Học viện Thương hiệu Plato. Những anh chị em Plato và những người bạn hàng ngày thấy hạnh phúc được sống vì 3 giá trị cơ bản này.

Chúng tôi biết mình còn khiếm khuyết, chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng hơn.

Biết ơn các anh chị giảng viên, đối tác & hơn 2000 anh chị học viên, những doanh nhân, các markers & quản lý cao cấp xuất sắc.

Plato yêu tất cả các bạn.

(HLV Nguyễn Đức Sơn – Chủ tịch Học viện Thương hiệu Plato)

Bình luận