Khóa Marketing Thực Chiến 22

Marketing thực chiến 22 – Khóa học của những điều đặc biệt

  • Khoá Marketing Thực chiến đầu tiên được 2 huấn luyện viên chia sẻ 2 case study thành công trọn vẹn từ ngân sách hạn chế.
  • Khoá chịu chơi nhất: tự chọn slogan “AM 22 huyền thoại”, cùng nhau thức đêm làm bài tập, kết nối sâu ngày trong những ngày đi học, đi tốt nghiệp lúc 7:15 sáng, khoá đầu tiên có nhận diện riêng…
  • Khoá khiến HLV Phạm Đình Nguyên & HLV Lê Hồ Mỹ Duyên gặp khó khăn nhất để trao học bổng…

Khóa marketing thực chiến 22 Hà Nội (3)

Marketing có cả yếu tố khoa học và nghệ thuật. Khoa học là vì cần có nghiên cứu, cần có những phương pháp logic. Nghệ thuật là vì cần sáng tạo, cần khả năng ứng dụng điêu luyện. Khóa AM22 đánh dấu nhiều sự thay đổi trong format & nội dung của khoá huấn luyện Marketing thực chiến. Chúc mừng lễ tốt nghiệp Marketing thực chiến 22 – một khoá huấn luyện đã để lại cho Học viện & HLV thật nhiều cảm xúc.

Khóa marketing thực chiến 22 Hà Nội Khóa marketing thực chiến 22 Hà Nội (1)

Khóa marketing thực chiến 22 Hà Nội (2)

Khóa marketing thực chiến 22 Hà Nội (5) Khóa marketing thực chiến 22 Hà Nội (4)
Khóa marketing thực chiến 22 Hà Nội (5) Khóa marketing thực chiến 22 Hà Nội (6)
Bế giảng khóa marketing thực chiến 22 Hà Nội
Một số hình ảnh đáng nhớ của khóa Marketing thực chiến 22 tại Hà Nội.

Bình luận