Turn on sáng tạo For Branding Plus 06 | “Kết nối những yếu tố sẵn có theo một cách mới”

“Relating existing things in a new way” – Kết nối những yếu tố sẵn có theo một cách mới. Đó là định nghĩa về sự sáng tạo được HLV Richard Moore giới thiệu trong buổi học đầu tiên tại khóa học “Turn on Sáng Tạo for Branding Plus” 06 khai giảng ngày 08/12 vừa qua.

Cũng trong ngày học đầu tiên, thầy Richard đã hướng dẫn các anh chị học viên về Phương pháp Giải quyết Vấn đề Sáng tạo CPS (Creative Problem Solving Method) 7 bước bao gồm: Xác định mục tiêu, thu thập dữ liệu, xác định vấn đề, phát triển ý tưởng, xây dựng giải pháp, tìm kiếm sự đồng thuận.

Lời khuyên về sáng tạo được rất nhiều anh chị học viên cảm thấy tâm đắc đó là nguyên tắc để giữ lại những ý tưởng sáng tạo tốt nhất như là việc đưa ra những ý kiến khẳng định, luôn luôn giữ mới lạ trong ý tưởng, kiểm tra mục tiêu, tập trung và “về đích”.

Kết thúc khóa học, học viên đã được tiếp cận với hơn 30 phương pháp sáng tạo khác nhau với đa dạng các bài tập và hoạt động, mang lại nhiều kiến thức hữu ích và thú vị trên con đường “khơi nguồn sáng tạo”.

Hãy cùng Học viện Thương hiệu Plato nhìn lại những khoảng khắc đẹp trong khóa học Turn on Sáng tạo For Branding Plus tại Tp. HCM

Bình luận