thumb bài viết văn hóa doanh nghiệp

“ADN” của văn hoá doanh nghiệp nằm ở đâu?

Các giá trị văn hoá doanh nghiệp “ngầm định”

Điều duy nhất khiến các cá nhân trong một tổ chức hành động hàng ngày tự giác, thoải mái & vô thức là gì?  Đó là văn hoá doanh nghiệp phù hợp.

Các chủ thể của văn hoá doanh nghiệp: chủ doanh nghiệp, nhóm quản lý và nhân viên, có vị thế khác nhau, hiểu biết khác nhau, quan điểm khác nhau. Nhưng đều giống nhau một thứ: hành động bị chi phối bởi shared assumptions, hay còn gọi là các giá trị “ngầm định”.
Quy định về giá trị các sếp cứ viết, khẩu hiệu các sếp cứ treo! Sáng sớm toàn công ty cứ hát nhạc truyền thống, cứ nhún nhẩy. Và nhiểu thứ khác….
Nó rất tốt, nhưng tất cả sẽ chỉ dừng lại ở sự ồn ào của bề nổi nếu shared assumptions của các chủ thể văn hoá không phù hợp với tổ chức. 

Bản chất của quản trị văn hoá
doanh nghiệp

Bản chất của quản trị văn hoá doanh nghiệp hiệu quả hay không, có đi vào cuộc sống để phục vụ kinh doanh hay không… phải bắt đầu từ quản trị cái “ADN” của văn hoá doanh nghiệp.

Topic này được viết nói rất nhiều. Nhưng cũng như các topic quản trị khác, mỗi khi chưa hiểu đúng cái gốc của vấn đề, chưa thể làm hiệu quả. Nói nhiều, hô hào nhiều, hành động nhiều không đồng nghĩa hiệu quả. Cho đến khi các chủ thể văn hoá thấy thoải mái chính họ trong đó. Sự chấp nhận tuân theo vẫn xảy ra. Nhưng vấn đề ở mức độ nào.

Muốn hiệu quả, phải xuyên từ gốc đi ra.
Đặc biệt với văn hoá doanh nghiệp, bản chất là vấn đề về hiểu humans – bản ngã và hành vi của con người.

Điều duy nhất khiến các cá nhân trong một tổ chức hành động hàng ngày tự giác, thoải mái & vô thức là văn hoá doanh nghiệp phù hợp với con người của họ.

We are what we repeatedly do.
Aristotle – Triết gia Hy Lạp

 

Nguyễn Đức Sơn - văn hoá doanh nghiệp Tác giả Nguyễn Đức Sơn
HLV Khoá Xây dựng & Quản trị thương hiệu dành cho lãnh đạo
Chủ tịch Học viện Thương hiệu Plato
 
 

Bình luận