Lý tưởng (Big why là gì?)

Lý tưởng (Big why là gì?)

May mắn cho ai tìm thấy lý tưởng sống. Càng sớm càng tốt. Vì khi tìm thấy lý tưởng, mọi khó khăn, mọi nghịch cảnh cuộc đời sẽ có động lực mạnh mẽ để vượt qua. Khi có lý tưởng bạn cứ lùi lũi đi, thậm chí có khi một mình. Nhưng bạn không bao giờ lùi bước, dù chân bỏng rát, dù thân thể rã rời. Lý tưởng nó mạnh lắm.
 
Đừng hiểu quá cao xa chữ lý tưởng. Lý tưởng là khi bạn có một mục tiêu cuộc sống, mục tiêu này có thể không to lớn, vĩ đại gì. Nhưng là đích đến có ý nghĩa. Đầu tiên là ý nghĩa với chính bạn. Nó đủ mạnh để mỗi sáng bạn háo hức vùng dậy để làm điều gì đó. Mục tiêu này dần dần lớn hơn theo thời gian, thường là khao khát cống hiến vì điều gì đó lớn lao hơn. Muốn ngành nghề bạn đang làm tốt hơn, muốn những người sống quanh bạn tốt hơn, và dần dần vì cộng đồng, vì đất nước. Nhưng đầu tiên lý tưởng phải giúp cho cuộc sống cá nhân mỗi người tốt hơn, cảm hứng hơn cái đã. Đó là tiêu chí quan trọng nhất để gọi là lý tưởng.
 
Trong tiếng Anh, có lẽ từ purpose có nội hàm gần với nghĩa “lý tưởng” nhất khi nói về mục tiêu cuộc sống cá nhân. Hiện nay mình hay dùng “Mục tiêu cốt lõi” hoặc “Sứ mệnh xã hội” khi nói về lý tưởng cho một tổ chức. Dịch chỉ là tương đối. Ý nghĩa của Purpose là trả lời cho chữ BIG WHY – tại sao tôi tồn tại (cá nhân), hay tại sao doanh nghiệp của tôi ra đời và tồn tồn tại (với tổ chức).
 
Tác giả
Huấn luyện viên Nguyễn Đức Sơn
Sáng lập & Giám đốc chiến lược Interloka – Agency tư vấn chiến lược thương hiệu
Huấn luyện viên khóa Xây dựng & Quản trị thương hiệu dành cho lãnh đạo và khóa Copywriting to win customers

Bình luận