chiến lược để làm gì

Chiến lược, để làm gì?

Có 3 từ khoá chính: Mục tiêu, Tối ưu hoá nguồn lực & Hiệu quả.

Sách “The end of marketing as we know it” – Sergio Zyman

Mục tiêu

Không rõ ràng về mục tiêu khó gọi là chiến lược. Chiến lược thể hiện tầm nhìn của lãnh đạo đạt được gì hôm nay và ngày mai. Mục tiêu sống sót, tồn tại hay tăng trưởng? Mục tiêu dẫn đầu, thách thức hay núp bóng? Chưa biết mình là ai, mình sẽ là ai và đi về đâu sao gọi là chiến lược!

Tối ưu hoá nguồn lực

Anh có gậy đánh kiểu gậy, có súng chơi kiểu súng, có tên lửa hạt nhân thì chiến lược thể hiện cái thế của kẻ có tên lửa. Nguồn lực nào thì chiến lược đó. Một chiến lược của doanh nghiệp 1000 tỷ chắc chắn khác doanh nghiệp 1 tỷ.

Đây là điểm khác nhau về cách tiếp cận chiến lược của các học giả & doanh nghiệp.

Các học giả có khả năng khái quát và tổng hợp từ nhiều tình huống khác nhau để đưa ra quan điểm chiến lược mang tính tổng quát về nguyên lý. Doanh nghiệp lớn hay nhỏ, ngành nghề khác nhau đâu đấy đều có thể học được điều gì đấy từ các lý thuyết chiến lược được đúc kết. Tuy nhiên khối doanh nghiệp thì tiếp cận chiến lược ở góc nhìn thực tế hơn.

Các lãnh đạo doanh nghiệp thành công, qua những gì tôi biết qua phạm vi dự án tư vấn chiến lược thương hiệu đã làm, không phải vì biết nhiều lý thuyết chiến lược hơn các doanh nghiệp khác. Nhưng họ là những người biết vận dụng một cách linh hoạt mối quan hệ giữa nguồn lực họ có trong tay và mục tiêu họ muốn đạt được trong mỗi giai đoạn phát triển.

Hiệu quả

Có chiến lược hơn không có chiến lược ở hiệu quả. Chiến lược tốt hơn chiến lược kém ở hiệu quả.

Người làm chiến lược giỏi là cùng một nguồn lực như nhau (tiền, người), bối cảnh cạnh tranh như nhau nhưng biết đạt mục tiêu trong thời gian ngắn hơn & ít tốn kém thời gian, tiền bạc hơn.

Nếu có chiến lược nhưng không tác động gì đến thực thi và kết quả thì chiến lược đó cần xem lại.

Vậy cuối cùng chiến lược để làm gì? CEO, không quan trọng đọc nhiều hay ít về lý thuyết chiến lược, miễn là ông ta có tư duy chiến lược để giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu một cách hiệu quả nhất với nguồn lực thực tế họ có trong tay. Còn CEO có cả tư chất về duy chiến lược & biết vận dụng thông minh lý thuyết chiến lược nữa thì nhân đôi sức mạnh.

Quản trị chiến lược là lĩnh vực khó nhất! Vì đòi hỏi cùng lúc cả hai kỹ năng là phân tích chi tiết, thậm chí rất tiểu tiết và kỹ năng tổng hợp khái quát.

Giữa mịt mùng ma trận phải chọn một đường ra. Thật “hại não”!

Tác giả:

huấn luyện viên Nguyễn Đức Sơn HLV Nguyễn Đức Sơn
Chủ tịch Học viện Thương hiệu Plato
Nhà sáng lập & Giám đốc chiến lược Interloka Agency.
Huấn luyện viên khóa Xây dựng & Quản trị thương hiệu dành cho lãnh đạo và khóa Copywriting to win customers.

Bình luận