thu hút nhân tài 2

Có nên thu hút hiền tài với mức lương cao?

Nhân tài có thể thuê với lương cao.
Nhưng nhân tài đến vì cái gì rồi sẽ đi vì cái đó. Họ sẽ theo tiếng gọi khi có doanh nghiệp khác câu mức lương cao hơn.
 
Còn hiền tài không thu hút được chỉ bằng tiền. Họ đến và ở lại với doanh nghiệp khi tìm thấy ngôn ngữ giá trị chung với doanh nghiệp (shared values & belief). Hiền tài không dễ dãi chạy theo “tiếng gọi nơi hoang dã” như nhân tài. Khi họ tìm thấy nơi phù hợp, họ có xu hướng gắn bó lâu dài.

Hiền tài có thể không giỏi nhất, nhưng là những người phù hợp nhất. Nhân sự 2-trong-1″, đã tài lại phù hợp nữa, là món quà vô giá đối với lãnh đạo. Lãnh đạo muốn không đơn độc, không thể không có hiền tài kề vai sát cánh.

thu hút nhân tài 1

 

thu hút nhân tài 1
Buổi chia sẻ nội bộ “Thu hút nhân tài – nuôi dưỡng hiền tài” do lớp Brand 49 (HCMC) tổ chức

Một trong những nội dung quan trọng của quản trị văn hoá doanh nghiệp là xây dựng (bao gồm tuyển dụng, đào tạo và phát triển) đội ngũ hiền tài.

Họ chính là đại sứ tiêu biểu đại diện cho các giá trị Văn hóa doanh nghiệp lãnh đạo muốn gửi gắm.

Tác giả:

Ông Nguyễn Đức Sơn
Sáng lập & Giám đốc chiến lược Interloka – Agency tư vấn chiến lược thương hiệu
Huấn luyện viên khóa Xây dựng & quản trị thương hiệu dành cho lãnh đạo và khóa Copywriting to win customers.
 

Bình luận