Lập kế hoạch marketing: Ai nắm được cơ hội trong khủng hoảng?

(Chia sẻ sau đây của anh Mai Xuân Đạt – CEO SEONGON & Red Monsters trong cộng đồng Brand Walkers, lúc dịch nCovy vào giai đoạn 2 ở Việt Nam)

Những hoạt động quảng bá thương hiệu, marketing bị đình trệ lại do dịch

Mọi doanh nghiệp đều khó khăn, sẽ có doanh nghiệp không trụ nổi và chắc chắn cũng rất nhiều doanh nghiệp sẽ vượt qua bão. Với những doanh nghiệp vượt qua bão, sức khỏe cũng sẽ giảm sút và NGAY LẬP TỨC cần CHẠY THẬT NHANH để hồi sức. Phải bán được hàng ngay, phải có tiền về ngay. Và lúc đó là lúc cơ hội đến với ai đã chuẩn bị sẵn sàng.

Key ở đây là: CHUẨN BỊ SẴN SÀNG TĂNG TỐC.

Lập kế hoạch marketing bằng nguồn lực đang nhàn rỗi

Như đã nói ở trên, đa số chúng ta đang tập trung nguồn lực tối đa cho việc đối phó với suy giảm và quên mất chúng ta cần chuẩn bị cho tương lai. Ngay lúc này cần có nguồn lực nhất định dành cho việc này. Nguồn lực ở đây gồm con người, thời gian, các tài sản khác …

Ví như ở Red Monsters hay SEONGON (là 2 công ty chính mà mình điều hành, tạo nguồn thu), có 1 mục tiêu được đưa vào toàn bộ các cấp nhân viên là LÀM KẾ HOẠCH MARKETING CHO KHÁCH.

Mình xác định có những khách hàng nào mà sau dịch sẽ muốn chạy ngay, luôn, thật nhanh, thì sẽ dành thời gian từ ngay bây giờ, chủ động lập kế hoạch để tiết kiệm thời gian. Nếu khi hết dịch, mới bắt đầu cùng khách hàng ngồi làm kế hoạch thì sẽ chậm chễ ít nhất 3 – 7 ngày, đó là quãng thời gian cực kỳ quan trọng. Sớm 1 ngày có nguồn thu, cơ hội sẽ tăng lên 1 phần, và ngược lại.

Và bản thân Reds, SEONGON ngoài 80% sức mạnh được dành cho việc đối phó với suy giảm, cũng đang dành 10% cho việc chuẩn bị kế hoạch Marketing để bứt tốc ngay khi hết dịch bệnh. (Còn 10% dành cho việc ngồi thở dốc vì quá mệt :)))

Red Monsters – Agency cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược, lên kế hoạch và thực thi content marketing

Đặt mục tiêu cụ thể nào cho kế hoạch marketing?

Mỗi doanh nghiệp sẽ có một cách riêng, nhưng bạn có thể học hỏi cách làm của doanh nghiệp khác. Dưới đây là nguyên văn nội dung mà anh Mai Xuân Đạt đã đăng tải trong nội bộ công ty:


[Quan trọng] Bổ sung kết quả then chốt về lập kế hoạch marketing trong OKRs quý 2/2020

Ở cấp độ công ty (SEONGON, REDs), tôi bổ sung Key Result (kết quả then chốt) thuộc Objective “Tạo nền móng vững chắc, sẵn sàng cho nửa cuối năm 2020”:

Kết quả then chốt 5: Chuẩn bị lập kế hoạch marketing & content marketing cho khách hàng sau khi kết thúc dịch cúm (Content, Quảng cáo, SEO, Marketing)

Red Monsters lâp kế hoạch marketing cho khách hàng bằng cách phân loại nội dung từ gốc, đảm bảo sự nhất quán và tiết kiệm nguồn lực

Mục đích của Key Result như sau:

  • Thời điểm này nhiều doanh nghiệp khó khăn, tạm cắt ngân sách truyền thông quảng cáo, đó là điều bất khả khá không ai mong muốn.
  • Dịch bệnh kéo dài khiến doanh nghiệp thiệt hại rất nhiều. Những doanh nghiệp còn hoạt động được sau mùa dịch sẽ mau chóng muốn tăng doanh số để hồi sức.

Chúng ta cần là Agency tin cậy với khách hàng bằng cách dành quỹ thời gian hiện tại (trong mùa dịch) để nhanh chóng làm kế hoạch cho khách hàng, cho chính chúng ta, để tiết kiệm thời gian sau dịch. Đây là điều rất quan trọng. Nếu sau dịch vẫn còn mất thời gian ngồi làm kế hoạch thì sự khó khăn của doanh nghiệp vẫn tiếp diễn. Khách hàng khó khăn thì chúng ta sẽ khó khăn.

Vì vậy cần dành thời gian làm 3 việc:

  • Làm sẵn kế hoạch content marketing cho khách hàng quan trọng (Khối kinh doanh tự quyết định và báo cáo).
  • Làm kế hoạch Marketing để chính THE REDs, SEONGON chúng ta “RUN” ngay sau khi dịch kết thúc.
  • Làm kế hoạch SEO cho các khách hàng tập đoàn, chúng ta sẽ chủ động gửi phương án chứ không đợi họ tìm đến chúng ta.

Làm tốt việc này, chúng ta có cơ hội phục hồi sớm sau khi dịch kết thúc!

Anh Mai Xuân Đạt là HLV khoá Chiến lược & Kế hoạch Content Marketing của Học viện thương hiệu Plato

Đồng thời là người điều hành 6 công ty gồm agency & công nghệ ở Hà Nội

Bình luận