CÁch ViẾt MỘt Brief NghiÊn CỨu ThỊ TrƯỜng BÀi BẢn 1 (1)

CÁCH VIẾT MỘT BRIEF NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BÀI BẢN

Các công ty nghiên cứu sẽ sử dụng brief để hiểu những gì họ cần phải làm để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của doanh nghiệp một cách tốt nhất. Một brief được tạo ra nên được ưu tiên dưới dạng văn bản hoặc email trao đổi giữa hai bên.

Dưới đây là những yếu tố chính để tạo nên một bản brief tốt.

Nhu cầu, vấn đề của doanh nghiệp

Những vấn đề kinh doanh nào mà doanh nghiệp đang gặp phải?

Các mục tiêu chiến lược của cuộc nghiên cứu này là gì?

Cơ hội và các mối đe dọa là gì?

Những quyết định nào cần phải thực hiện sau kết quả của cuộc nghiên cứu này?

Bộ phận nào sẽ dùng kết quả nghiên cứu?

Ngành hàng & đối thủ

Ngành hàng đang họat động như thế nào?

Đối thủ cạnh tranh là ai?

Vị trí hiện tại của nhãn hiệu doanh nghiệp trên thị trường là như thế nào?

Khác biệt như thế nào với các đối thủ cạnh tranh?

Những hoạt động nào gần đây trên thị trường có thể cần phải chú ý?

Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu này có cần phải so sánh với nghiên cứu trước hay theo xu hướng nào đó không?

khu vực cụ thể nào cần Nghiên cứu?

Có thứ tự ưu tiên không?

Xác định đối tượng mục tiêu và số mẫu cần thiết.

Thời gian và ngân sách

Khi nào cần kết quả báo cáo?

Có hạn chế về thời gian hay không?

Khi nào cần kết quả nghiên cứu?

Ngân sách cho dự án này là bao nhiêu? Việc xác định rõ những yếu tố có tính giới hạn như ngân sách và thời gian ở thời điểm bắt đầu, sẽ giúp đưa ra cách tiếp cận hay hoặc quy mô của dự án phù hợp với nguồn lực của doanh nghiệp.

Kết quả cung cấp

Có những yêu cầu đặc biệt nào cho việc cung cấp báo cáo?

Các chiều phân tích cần có?

Các yêu cầu đặc biệt khác

Bất kỳ yêu cầu đặc biệt hay thêm vào nào cũng cần được làm rõ, người dẫn focus groups, những người cần đặc biệt được phỏng vấn,… Tương tự, bất kỳ nguồn lực hay sự hỗ trợ nào có sẵn để giúp đỡ việc nghiên cứu cũng nên được đưa ra và làm rõ để đảm bảo tiết kiệm cả thời gian lẫn ngân sách.

Cuối cùng, việc đề nghị đơn vị nghiên cứu có thể tư vấn thêm cũng sẽ rất hữu ích, họ có thể sẽ đưa ra những lời khuyên về cách thức tiếp cận khác hoặc giải pháp thay thế trong mức ngân sách của doanh nghiệp.

CÁch ViẾt MỘt Brief NghiÊn CỨu ThỊ TrƯỜng BÀi BẢn 3 (1)
HLV Đặng Thúy Hà – Khóa Thấu hiểu khách hàng

 

Tác giả:

HLV Đặng Thúy Hà HLV Đặng Thúy Hà 
Giám đốc miền Bắc, Nielsen Việt Nam
Huấn luyện viên khóa Thấu hiểu khách hàng.

Bình luận