Khóa huấn luyện thấu hiểu khách hàng Insight

KHOÁ HUẤN LUYỆN THẤU HIỂU KHÁCH HÀNG (INSIGHT) ĐỂ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ MARKETING

 • Insight và các bản phân tích thông tin thị trường thật sự là nguồn dữ liệu quan trọng trước khi đưa ra các chiến lược kinh doanh, chiến lược thương hiệu và truyền thông, (định vị thương hiệu, truyền thông thương hiệu, ra các campaigns hiệu quả), chiến lược trải nghiệm khách hàng, ra mắt sản phẩm mới…tạo nên sự gắn kết giữa khách hàng và thương hiệu.
 • Insight là gì? Theo Matt Hopkins, khi chúng ta có thể trích xuất thứ gì đó hữu ích, mới lạ và sâu sắc mà có thể dẫn đến lợi thế khi cạnh tranh thì đó là khi chúng ta hiểu được insight. Và đây chính là đích đến cuối cùng của doanh nghiệp trong việc nghiên cứu: thông tin insight có thể giúp chúng ta hành động (actionable insight).

Nghiên cứu thị trường để thấu hiểu những suy nghĩ thầm kín của khách hàng (customer insight) sẽ giúp cho doanh nghiệp biết rõ vấn đề then chốt khi ra các quyết định kinh doanh.

 • Sử dụng insight như thế nào: Việc hiểu được những suy nghĩ thầm kín từ khách hàng sẽ giúp cho doanh nghiệp biết rõ hơn khách hàng của mình; trải nghiệm của họ với sản phẩm dịch vụ hiện tại của doanh nghiệp, kỳ vọng của họ. Qua khách hàng, doanh nghiệp cũng sẽ hiểu hơn về đối thủ cạnh tranh và các xu hướng thị trường… Từ đó giúp doanh nghiệp đưa ra các chiến lược kinh doanh, chiến lược thương hiệu và truyền thông (định vị thương hiệu, truyền thông thương hiệu, ra các campaigns hiệu quả), chiến lược bán hàng hay chiến lược chăm sóc khách hàng để không chỉ đáp ứng mà còn vượt qua sự mong đợi của khách hàng, tạo nên sự gắn kết giữa khách hàng và thương hiệu.
 • Với cái nhìn đó, khóa huấn luyện Insight for Branding and Marketing – Thấu hiểu Khách hàng để xây dựng thương hiệu và Marketing sẽ trang bị cho doanh nghiệp và Marketers các kiến thức và cách thức tìm kiếm, khám phá Insights khác nhau của khách hàng nhằm phục vụ những mục tiêu thương hiệu và Marketing của doanh nghiệp.

LỢI ÍCH CỦA KHÓA HUẤN LUYỆN

 • Học cùng Huấn luyện viên có 20 năm kinh nghiệm trong ngành nghiên cứu và đang làm cho công ty nghiên cứu thị trường số một thế giới. Trong đó có thông tin cập nhật các xu hướng nghiên cứu trên thế giới trong thời đại công nghệ số.
 • Học qua những case thực tiễn về tìm kiếm, phân tích Insights khách hàng hay ứng dụng insights quốc tế, trong nước mà giảng viên và khách mời có uy tín sẽ chia sẻ.
 • Học qua sự tương tác cao của các học viên, các nhóm trong lớp học. Thực hành vào các case thực tế của học viên tại các doanh nghiệp.
 • Đầu ra kỳ vọng của khóa huấn luyện
 • Trang bị kiến thức cơ bản về nghiên cứu thị trường và các bước tìm kiếm insights khách hàng
 • Học viên biết cách đặt đề bài nghiên cứu, xác định rõ mục tiêu nghiên cứu hay nội dung cần thu thập thông tin, sau này là việc sử dụng thông tin cho các quyết định cụ thể.
 • Học viên biết cách đưa ra thiết kế nghiên cứu cho các mục tiêu marketing và mục tiêu nghiên cứu khác nhau
 • Trang bị các kỹ năng tìm kiếm thông tin tại bàn (desk research) hay cách tự tổ chức nghiên cứu (primary research)
 • Chia sẻ các kinh nghiệm thực tế trong quá trình thực hiện hay những lưu ý khi làm việc với các công ty nghiên cứu thị trường.

NỘI DUNG KHÓA HUẤN LUYỆN

 • Insights khách hàng là gì? Tại sao phải thấu hiểu insight khách hàng?
 • Các ví dụ từ việc thấu hiểu insight khách hàng tới quyết định tiếp thị:
 • Xác định phân khúc khách hàng (Segmentation & Targeting)
 • Xây dựng định vị thương hiệu (Brand Positioning)
 • Thông điệp và nội dung truyền thông (Idea & Content Marketing)
 • Các chiến dịch truyền thông (Campaign)
 • Xác định mục tiêu kinh doanh và mục tiêu nghiên cứu
 • Thực hành:
  Xác định khách hàng mục tiêu
  Mục tiêu kinh doanh và mục tiêu tiếp thị cụ thể
  Mục tiêu nghiên cứu
  Chọn bài tập cho từng nhóm

Các nhóm trình bày mục tiêu nghiên cứu

Nguồn dữ liệu:

 • Các nguồn thông tin (primary; secondary)
 • Cách thức tìm kiếm
 • Nghiên cứu khám phá, nghiên cứu miêu tả và nghiên cứu nhân quả

Ví dụ thực tế về nguồn thông tin

Thực hành bài tập nhóm): Xác định các nguồn thông tin

 • Các dạng nghiên cứu.
 • Ý nghĩa. Khi nào nên cân nhắc sử dụng nghiên cứu định tính
 • Thực hành bài tập nhóm: Thiết kế nghiên cứu

Ý nghĩa của nghiên cứu định tính, khi nào nên cân nhắc sử dụng nghiên cứu định tính

Các hình thức nghiên cứu định tính

 • Phỏng vấn nhóm – Focus Group
 • Phỏng vấn chuyên sâu – In-depth Interview
 • Quan sát – Observation

Ví dụ thực tế nghiên cứu định tính
Thực hành bài tập nhóm: Thiết kế nghiên cứu định tính Bảng hướng dẫn thảo luận mẫu
Thực hành: Bản hướng dẫn thảo luận – case của nhóm.

Các câu hỏi mở
Bảng hướng dẫn thảo luận nhóm
Ví dụ thực tế về bảng thảo luận nhóm
Thực hành bài tập nhóm: Viết bảng hướng dẫn thảo luận nhóm

Các kỹ thuật hỏi được sử dụng trong nghiên cứu định tính
Ví dụ thực tế khi khai thác thông tin
Thực hành phỏng vấn lấy thông tin

Ví dụ thực tế từ insights cho các hoạt động truyền thông & thương hiệu
Bài tập nhóm: Thực hành lấy thông tin

Thực hành phỏng vấn nhóm (focus group) hay
Phỏng vấn sâu cho case của nhóm Tìm insights

 • Ý nghĩa của nghiên cứu định lượng
 • Cách thức lấy mẫu, số mẫu nghiên cứu
 • Các hình thức phỏng vấn
 • Thiết kế bảng hỏi và cấu trúc hỏi
 • Các dạng câu hỏi khác nhau; điểm mạnh và điểm yếu của mỗi loại
 • Thực hành thiết kế bảng câu hỏi cho một nghiên cứu cụ thể của nhóm
 • Nội dung cập nhật từ khóa Insight 07: Cách đo lường sức khỏe thương hiệu và sự hài lòng của khách hàng

Trình bày case của nhóm
Phản biện & chấm điểm

NỘI DUNG KHÓA HUẤN LUYỆN

 • Insights khách hàng là gì? Tại sao phải thấu hiểu insight khách hàng?
 • Các ví dụ từ việc thấu hiểu insight khách hàng tới quyết định tiếp thị:
 • Xác định phân khúc khách hàng (Segmentation & Targeting)
 • Xây dựng định vị thương hiệu (Brand Positioning)
 • Thông điệp và nội dung truyền thông (Idea & Content Marketing)
 • Các chiến dịch truyền thông (Campaign)
 • Xác định mục tiêu kinh doanh và mục tiêu nghiên cứu

Thực hành:

 • Xác định khách hàng mục tiêu
 • Mục tiêu kinh doanh và mục tiêu tiếp thị cụ thể
 • Mục tiêu nghiên cứu
 • Chọn bài tập cho từng nhóm

Các nhóm trình bày mục tiêu nghiên cứu
Nguồn dữ liệu:

 • Các nguồn thông tin (primary; secondary)
 • Cách thức tìm kiếm
 • Nghiên cứu khám phá, nghiên cứu miêu tả và nghiên cứu nhân quả
 • Ví dụ thực tế về nguồn thông tin
  Thực hành bài tập nhóm): Xác định các nguồn thông tin

Các dạng nghiên cứu.
Ý nghĩa. Khi nào nên cân nhắc sử dụng nghiên cứu định tính
Thực hành bài tập nhóm: Thiết kế nghiên cứu

 • Ý nghĩa của nghiên cứu định tính, khi nào nên cân nhắc sử dụng nghiên cứu định tính Các hình thức nghiên cứu định tính
 • Phỏng vấn nhóm – Focus Group
 • Phỏng vấn chuyên sâu – In-depth Interview
  Quan sát – Observation
 • Ví dụ thực tế nghiên cứu định tính
 • Thực hành bài tập nhóm: Thiết kế nghiên cứu định tính Bảng hướng dẫn thảo luận mẫu
 • Thực hành: Bản hướng dẫn thảo luận – case của nhóm.

Các câu hỏi mở
Bảng hướng dẫn thảo luận nhóm
Ví dụ thực tế về bảng thảo luận nhóm
Thực hành bài tập nhóm: Viết bảng hướng dẫn thảo luận nhóm

Các kỹ thuật hỏi được sử dụng trong nghiên cứu định tính
Ví dụ thực tế khi khai thác thông tin
Thực hành phỏng vấn lấy thông tin

Ví dụ thực tế từ insights cho các hoạt động truyền thông & thương hiệu
Bài tập nhóm: Thực hành lấy thông tin

Thực hành phỏng vấn nhóm (focus group) hay
Phỏng vấn sâu cho case của nhóm Tìm insights

 • Ý nghĩa của nghiên cứu định lượng
 • Cách thức lấy mẫu, số mẫu nghiên cứu
 • Các hình thức phỏng vấn
 • Thiết kế bảng hỏi và cấu trúc hỏi
 • Các dạng câu hỏi khác nhau; điểm mạnh và điểm yếu của mỗi loại
 • Thực hành thiết kế bảng câu hỏi cho một nghiên cứu cụ thể của nhóm
 • Nội dung cập nhật từ khóa Insight 07: Cách đo lường sức khỏe thương hiệu và sự hài lòng của khách hàng

Trình bày case của nhóm
Phản biện & chấm điểm

HLV ĐẶNG THÚY HÀ

Giám đốc miền Bắc – Nielsen Vietnam

Chị Đặng Thúy Hà có 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu thị trường. Chị đã tham gia rất nhiều dự án ở các lĩnh vực, khác nhau, bao gồm hàng hoá tiêu dùng nhanh (Unilever, Carlsberg, Habeco, Delys, Unicharm), Viễn thông, Công nghệ thông tin (MobiFone. Viettel, Vietnamobile), Ngân hàng, Bảo hiểm (VCB, BIDV, Bao Viet, ACB, TCB, VP, VIB), Vận tải (Vietnam Airlines, Honda, GM, Toota, Ford, Yamaha), Đào tạo (British University, British Council, Language Link ), Xây dựng & nội thất (Hòa phát, Việt Úc, SunHouse) và các lĩnh vực khác.

Kỹ năng và kinh nghiệm của chị Hà không chỉ trong chuyên môn nghiên cứu mà cả những kỹ năng tìm hiểu nhu cầu, tư vấn và quản trị marketing cho các doanh nghiệp.

Là đại diện chính thức của Nielsen tại văn phòng Hà nội, chị Hà đã chia sẻ rất nhiều thông tin bổ ích, những kiến thức và kinh nghiệm thực tế cho cộng đồng doanh nhân tại Hà nội. Chị Hà là người giàu năng lượng, yêu thích kết nối, và là người truyền cảm hứng cho các doanh nhân, các marketer ngày càng yêu hơn công việc nghiên cứu và thấu hiểu khách hàng, phục vụ các hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ KHÓA HUẤN LUYỆN
Khai giảng: 27/10/2020

Thời gian: Tối T3, Chiều T7

Thời lượng: 10 buổi, 5 tuần

Học phí: 8.500.000vnđ (Không bao gồm VAT)

Khai giảng: 12/01/2021

Thời gian: Tối T3, Tối T5

Thời lượng: 10 buổi, 5 tuần

Học phí: 8.500.000vnđ (Không bao gồm VAT)

Khai giảng: 2021

Thời gian: Tối T5, Tối T6, Cả ngày T7, Sáng CN

Thời lượng: 10 buổi, 2 tuần

Học phí: 8.500.000vnđ (Không bao gồm VAT)

AI NÊN THAM DỰ

Ý KIẾN HỌC VIÊN

Khóa huấn luyện thấu hiểu khách hàng Insight

Nguyễn Thị Hoa

Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn
BĐS Đại An

Biết ơn vì đã hiểu đâu là gốc rễ!
Cảm ơn cô Đặng Thuý Hà (Nielsen Vietnam) đã thiết kế một khoá học rất logic, mạch lạc và dễ hiểu. Cô giáo bảo đây là một khoá gồm mấy môn trong MBA, mà được cô thiết kế rất tài tình trong 10 buổi học. Lý thuyết chỉ chiếm 50% thời lượng, còn lại là thực hành, làm thực tế, và chia sẻ những case thực tế của học viên, hay bài làm của khoá trước.
Thông qua phần chia sẻ và thực hành cá nhân, em đã vỡ ra rất nhiều về cách nghiên cứu Insight khách hàng, rút ra Insight và cách ứng dụng Insight đó như thế nào. Vừa có phương pháp luận vừa làm thực tế!”

Khóa huấn luyện thấu hiểu khách hàng Insight

Bùi Minh Thúy

Sáng lập Group US Online

Học đến buổi cuối rồi, cầm trên tay chiếc bằng tốt nghiệp rồi mà vẫn còn Ố với Á… “Học xong rồi à, sao tốt nghiệp nhanh thế”
Mình chưa thấy lớp học nào mà học viên lại thích cô giáo đến thế – cứ nhẹ nhàng mà sâu lắng, thấu hiểu đến từng ngóc ngách các vấn đề của doanh nghiệp nhưng khi vào cuộc lại sẵn sàng bùng nổ giữa các cuộc chơi. Học viên biết cách nghiên cứu insight rồi vẫn muốn được tìm hiểu thêm, làm case tốt nghiệp xong rồi vẫn muốn được học nữa để được đào sâu thêm về bài toán của chính mình!
Cám ơn Học viện Thương hiệu Plato và cô Hà Đặng đã thiết kế một khóa học thực sự cần thiết cho tất cả đối tượng học viên.”

Khóa huấn luyện thấu hiểu khách hàng Insight

Vũ Thị Mai

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển
IVY Việt Nam

“Thực sự tôi thấy 10 buổi học trôi qua quá nhanh. Plato cũng như insight 8 đã cho tôi những trải nghiệm khó quên. Tôi rất ấn tượng với sự nhiệt tình của cô giáo, nhờ những điều cô dạy trên lớp và phần thực hành của các nhóm khác đã giúp tôi có thêm kiến thức hi vọng có thể áp dụng được cho doanh nghiệp của mình.”

Đỗ Hà Lượng

Giám đốc IMA Sofa

 “Khóa huấn luyện này giúp mình thu nhập được nhiều kiến thức quý giá, nhất là khi khảo sát thị trường và cách xử lý số liệu. Ngoài ra, mình còn có thể kết nối thêm nhiều bạn bè và học hỏi được nhiều kiến thức chuyên môn từ họ.”

Nguyễn Kiều Anh

Giám đốc Marketing
Công ty CP Tập đoàn Phú Quý

“Mình đi học khá nhiều lớp rồi nhưng tại lớp học Insight này, mình thấy mọi người rất nỗ lực và nhiệt tình, từ lý thuyết đến thực hành, từ việc nghiên cứu bảng hỏi đến xử lý số liệu. Những hoạt động chuyên môn nhưng không nhàm chán mà rất thú vị, khiến mình cảm thấy rất hứng thú khi đến lớp.”

Phan Trung Kiên

Giám đốc Công ty Dược phẩm Thăng Long

“Trước đây cứ nghĩ là có sản phẩm rất tốt thì khách hàng sẽ “lao vào” mua, nhưng sau khi bắt tay vào làm mới thấy không phải vậy, nếu không hiểu khách hàng sẽ rất khó có được định hướng phát triển lâu dài. Đó là lý do tôi mong muốn tham gia khóa huấn luyện này. Hiện nay, ngành Dược phẩm của tôi có rất nhiều thách thức nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội mới khi các nhãn hàng vẫn chưa đầu tư nhiều vào thương hiệu cũng như chưa thực sự hiểu nhu cầu khách hàng mong muốn điều gì.”cảm thấy rất hứng thú khi đến lớp.”

CASE HỌC VIÊN ỨNG DỤNG

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng để giữ độ trung thành > 70%

Saigon Smile Spa ứng dụng nghiên cứu định tính và định lượng vào việc xây dựng trải nghiệm khách hàng, từ đó tăng tỷ lệ khách hàng trung thành một cách đáng kể.

Nghệ thuật thấu hiểu tâm lý để “tán tỉnh” khách hàng

“Thấu hiểu tâm lý khách hàng là một hành trình “lắm nếp khúc” nhưng phải học và ứng dụng tốt” – CMO của Kéo Viko chia sẻ.

CEO Rùa House: Nghiên cứu insight khách hàng để đóng gói sản phẩm

Trong khóa huấn luyện thấu hiểu khách hàng (Insight) của Plato, kỹ thuật đặt câu hỏi khi nghiên cứu định tính là điều mà CEO này ứng dụng để đóng gói sản phẩm với trải nghiệm vượt trội.

500+
Học viên đã tham gia và ứng dụng tốt trong thực tế. Bạn sẽ là người tiếp theo?

ĐĂNG KÝ NGAY
Khai giảng: 27/10/2020

Thời gian: Tối T3, Chiều T7

Thời lượng: 10 buổi, 5 tuần

Học phí: 8.500.000vnđ (Không bao gồm VAT)

Khai giảng: 12/01/2021

Thời gian: Tối T3, Tối T5

Thời lượng: 10 buổi, 5 tuần

Học phí: 8.500.000vnđ (Không bao gồm VAT)

Khai giảng: 2021

Thời gian: Tối T5, Tối T6, Cả ngày T7, Sáng CN

Thời lượng: 10 buổi, 2 tuần

Học phí: 8.500.000vnđ (Không bao gồm VAT)

HÌNH ẢNH KHÓA HUẤN LUYỆN

NÊN HỌC KÈM KHÓA NÀO?

27
Oct

Thấu hiểu khách hàng (Insights)

 

Nghiên cứu thị trường để thấu hiểu những suy nghĩ thầm kín của khách hàng (customer insight) sẽ giúp cho doanh nghiệp biết rõ vấn đề then chốt khi ra các quyết định kinh doanh.

Xem thêm

2
Oct

Marketing thực chiến

 

Một chiến lược tốt cần được thực thi tốt. Một kế hoạch Hành động marketing thực chiến, sắc bén, sẽ giúp hiện thực hóa Chiến lược thương hiệu thành Doanh số thực tế và Tài sản thương hiệu.

Xem thêm

19
Nov

Chiến lược & kế hoạch Content Marketing

 

Chiến lược & kế hoạch marketing nội dung (digital) là khóa huấn luyện đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam về lĩnh vực này, với mục tiêu tạo ra hiệu quả kinh doanh bằng nội dung.

Xem thêm

21
Oct

Copywriting to win customer (Viết content)

 

Chúng ta học viết để bán hàng, để đóng góp vào chiến dịch content marketing, giúp thương hiệu thu hút hơn. Khoá copywriting của thầy Nguyễn Đức Sơn không chỉ huấn luyện...

Xem thêm

 

 

"Turn on" sáng tạo | Giải quyết vấn đề trong kinh doanh

Khoá huấn luyện chuyên sâu này mang lại tư duy tổng quan và cách áp dụng những phương pháp sáng tạo để Giải quyết Vấn đề (Creative Problem Solving – CPS) trong kinh doanh.

Xem thêm

10
Dec

Xây dựng thương hiệu bền vững chuẩn quốc tế

Học xây dựng thương hiệu bền vững là mục tiêu nền tảng và quan trọng với mọi thương hiệu, dù ở quy mô nào. Phương pháp đào tạo thương hiệu của Plato không dừng lại ở lý thuyết, mà huấn luyện dựa trên thực tiễn ở Việt Nam và trên thế giới

Xem thêm
5/5 (2 Reviews)